Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖRSEL KÜLTÜR 3+035
Ders Programı Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıResim, fotoğraf, film ve reklamlarda kullanılan çeşitli kavramların tartışılması, imajların analizi, sentezlenmesi ve yorumlanması yoluyla, imgelerin yeniden üretilmesi bağlamında, görsel dili etkili kullanmak, görsel algı ve görsel duyarlılık kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin işleyişi ve kaynakları hakkında bilgi verilmesi,Gölsel Kültür kavramı ve imgenin tarihsel serüveni,Gerçeklik, Hiper Gerçeklik ve imge üretimi,Popüler kültür ve Pop Sanat,Görsel Çağ ve Tarihsel Süreçte Görsel okuryazarlık,Görsel Düşünme, Görsel Organizasyon, Gestalt Görsel Algılama İlkeleri,Görsel İletişim ve Görsel Analiz,Tasarım ve İletişim ilişkisinde Tipografi ve İşlevleri,Mısır Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Yunan Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Roma Sanatı: Mimari-Heykel-Resim
,Roman Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Gotik Sanat: Mimari-Heykel-Resim,Rönesans Sanat: Mimari-Heykel-Resim; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Görsel dili etkin bir şekilde kullanabilir1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 8, 9C, D, F
Yaratıcı düşünceyi yükseltebilir ve estetik algıyı kuvvetlendirebilir1, 10, 12, 2, 3, 4, 8D, F
Bir imajı okuyabilir ve görselleştirebilir10, 12, 2, 3, 8, 9D
Bir imajı görsel öğeler üzerinden okuyabilir ve yorumlayabilir1, 10, 12, 14, 17, 2, 3, 4, 8, 9D, F
Bir fotoğraf ve resmin reklam üzerindeki etkisini algılayabilir10, 14, 17, 2, 3, 4, 8, 9D, F
İmaj üretim sürecinde etkili olan kültürel kodları tanımlayabilir10, 12, 16, 17, 2, 3, 4, 9C, D, F
Görsel bir imajın bağlamsal geçmişini okuyabilir ve düşünceyi görsel ürüne dönüştürebilir1, 12, 14, 16, 17, 2, 3, 4, 9C, D, F
Görsel Sanatlar alanında yargıda bulunabilir1, 10, 14, 16, 17, 2, 3, 4, 8, 9D, F
Görsel imgenin tüketim kültürü içindeki işlevini analiz edebilir10, 17, 2, 3, 4, 8, 9D, F
Görmenin sadece biyolojik bir eylem olmayıp tarihsel ve kültürel bir olgu olduğunu açıklayabilir.10, 14, 16, 17, 2, 3, 4, 8, 9C, D, F
Görsel-Plastik sanatlar alanında (resim, seramik, heykel vb.) özgün yapıtlar üretebilir10, 12, 14, 17, 3, 4, 6, 8C, D, F
Sanat, iletişim ve toplum arasında ilişkiler kurabilir1, 10, 11, 12, 2, 3, 8
Teknolojik gelişmelerin sunduğu değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini kavrayabilir ve yorumlayabilir1, 14, 17, 2, 3, 4, 8B
Sanat pratiklerini anlayabilir ve anlamlandırabilir1, 10, 12, 16, 17, 2, 3, 9D
Fotoğraf, sinema, grafik sanatlar ve plastik sanatlar gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler ortaya koyabilir. 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 9D, F
Görsel kültüre ilişkin, eleştirel bir yaklaşım geliştirir ve disiplinlerarası bağlantılar kurabilir. 1, 17, 2, 3, 4A, B
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin işleyişi ve kaynakları hakkında bilgi verilmesiİlgili Kitabın Okunması
2Gölsel Kültür kavramı ve imgenin tarihsel serüveniİlgili Kitabın Okunması ve ilgili ziyaret plânlamaları,izleme ve dinlemeler (sergiler, tiyatro, sinema,festival, biannel,vb)
3Gerçeklik, Hiper Gerçeklik ve imge üretimiİlgili Kitabın Okunması
4Popüler kültür ve Pop Sanatİlgili konu /kitabın okunması ve görsel kültür bazında ziyaret edilecek etkinliklerin planlanması
5Görsel Çağ ve Tarihsel Süreçte Görsel okuryazarlıkİlgili Kitabın Okunması
6Görsel Düşünme, Görsel Organizasyon, Gestalt Görsel Algılama İlkeleriİlgili konu /kitabın okunması ve görsel kültür bazında ziyaret edilecek etkinliklerin planlanması
7Görsel İletişim ve Görsel Analizİlgili kitabın okunması
8Tasarım ve İletişim ilişkisinde Tipografi ve İşlevleriİlgili Kitabın Okunması
9Mısır Sanatı: Mimari-Heykel-ResimEgyptian Art: Architecture-Sculpture-Painting
10Yunan Sanatı: Mimari-Heykel-Resimİlgili konu /kitabın okunması ve görsel kültür bazında ziyaret edilecek etkinliklerin planlanması
11Roma Sanatı: Mimari-Heykel-Resim
Görsel Kaynak Taraması
12Roman Sanatı: Mimari-Heykel-ResimGörsel Kaynak Taraması
13Gotik Sanat: Mimari-Heykel-ResimGörsel Kaynak Taraması
14Rönesans Sanat: Mimari-Heykel-ResimGörsel kaynak taraması
Kaynak
1. Berger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016, 2. Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, Barnard Malcolm, Ütopya Yayınevi, 3. Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Çakır Mukadder, Ütopya yayınları, 4. Sanatta Anlamın Görüntüsü, Leppert Richard, Ayrıntı yayınları, 5. Sanat Kültür ve Yaratıcılık-Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi-Öğretimi, Kırışoğlu, 2015 Ankara, 6. Yücel Halime, İmgeden Yoruma, Ayrıntı yayınları,2013, İstanbul, 7. Türkoğlu, Nurçay, Görü-yorum-Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü, der Yayınları, 2000 İstanbul, 8. Karadağ Çerkes, Görme Kültürü Dizisi III. Fotoğrafın Derin Anlamı, Öteki Yayınevi, 2016, 9. Karadağ Çerkes, Görüntü Tasarımı Dizisi III- Fotoğrafta Anlam ve Anlamlandırma, Öteki Yayınevi, 2016, İstanbul, 10. Kevin Robins, 'İmaj- Görmenin Kültür ve Politikası', Ayrıntı Yayınları, 2013, 11. Güzin Ilıcak Aydınalp, 'İmaj Üretimi', Nobel yayıncılık, 2014, 12. Gökhan Temizel, Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Sanat ve Estetik Tutumlarına Görsel Kültürün Etkisi, Palet Yayınları, 2012,
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi, Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu