Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMATİK YAYINCILIK 2+12,55
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Olga UNTİLA KAPLAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bahtiyar SİS
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, son yıllarda giderek önemi artan tematik televizyon ve radyo yayıncılık hakkında bilgi edinmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tematik yayıncılığına giriş,Türkiye'de Televizyon Yayıncılığı Çeşitleri,Televizyon Kanalların İçerikleri,Dijitalleşme ve Tematik Kanalların Gelişimi,Tematik Kanallar ve TV İzleyicisi,Televizyonlarda Aranan ve Elde Edilen Doyumun Beklenti-Değer Modeli,Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı İle İlişkilendirme,Ara Sınav,Haber, Belgesel ve Spor Kanalları,Sinema, Dizi, Müzik ve Eğlence Kanalları,Çocuk ve Dini Yayınları,Tematik Kanallarında Reklam Politikaları,Tematik Yayıncılığın Uygulama Süreçleri,Grup Projesi Oluşturma ve Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tematik yayıncılık ile ilgili temel kavramların anlatılması1, 17, 19A
2. Tematik yayınlardan örnekler verilmesi1, 12, 17, 21, 5, 9A
3. Tematik kanallarda izleyici konumlandırma analizi yapabilmesi10, 12, 15, 17, 8, 9A
4. Kullanımlar ve doyumlar kuramı ışığında tematik yayıncılığını değerlendirebilmesi1, 10, 15, 17, 19, 22A
5. Türkiye'de televizyon yayıncılığı çeşitlerini ve kanallarını ayırt edilmesi1, 17, 18, 2
6. Tematik kanallarında reklam politikaların rolü ve önemi tartışabilmesi1, 10, 17, 18, 2, 21, 3
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tematik yayıncılığına girişDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
2Türkiye'de Televizyon Yayıncılığı ÇeşitleriDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
3Televizyon Kanalların İçerikleriDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
4Dijitalleşme ve Tematik Kanalların GelişimiDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
5Tematik Kanallar ve TV İzleyicisiDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
6Televizyonlarda Aranan ve Elde Edilen Doyumun Beklenti-Değer ModeliDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
7Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı İle İlişkilendirmeDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
8Ara Sınavİncelendiği konuların tekrarlanması
9Haber, Belgesel ve Spor KanallarıDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
10Sinema, Dizi, Müzik ve Eğlence KanallarıDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
11Çocuk ve Dini YayınlarıDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
12Tematik Kanallarında Reklam PolitikalarıDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
13Tematik Yayıncılığın Uygulama SüreçleriDers materyallerin ve makalelerin incelenmesi
14Grup Projesi Oluşturma ve DeğerlendirmeTeorik bilgilerin pratiğe uygulanması
Kaynak
Tematik yayıncılıkla ilgili hazırlanan ders notları ve tematik yayınların tümü
(1) Emine Sayılgan, Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü, Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Mart 2014. (2) Mihalis Kuyucu, Türkiye'de Tematik TV Yayıncılığı: Gençlerin Tematik Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Televizyon Yayıncılığına Olan Yansımaları, Internatıonal Journal of Social Science, Nr: 32, p. 249-265, Winter III, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu