Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE DİL3+035
Ders Programı Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Yeşim ESGİN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı medyada yaygın olarak kullanılan Türk dili kullanım hatalarının kitle iletişim araçlarında kullanımaına dikkati çekerek bilinç yaratmak doğruların öğretilip uygulanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri,Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri ,Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı,Dilin toplumsal boyutu;
KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği;
KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri;
Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları,Kitle İletişim Araçlarında dil ; Gazete Radyo Televizyon Internet Bloglar :Farklılıkları,,Medyada anlam inşaası ve gerçeklik;
Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı,Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; ,Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi,Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisi,Uygulamalı dil becerileri: ,Dil okuma uygulamaları ,Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma,Dil uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 11, 12, 14, 2, 21, 4B, F
Öğrenci kendi dilinin farkında olmadığı özelliklerini öğrenir ve uygular, yazılış ve okuma farklılıklarını kavrar ve uygular yanlış kullandığı sözcükleri düzelterek doğru üretimini sağlayabilir. kitle iletişim araçlarında yanlış kullanılan sözcük ve ifadeleri ayırt edebilir. doğru Türkçe kullanımı konusunda çevresine etki edebilir
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri-
2Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri -
3Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı-
4Dilin toplumsal boyutu;
KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği;
KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri;
Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları
5Kitle İletişim Araçlarında dil ; Gazete Radyo Televizyon Internet Bloglar :FarklılıklarıÖğrenciler gruplanarak farklı medyada dil farklılıklarını saptamaya çalışırlar
6
7Medyada anlam inşaası ve gerçeklik;
Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı
8Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; Öğrenci önceden edindiği verileri sınıfta paylaşmalıdır.
9Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi
10Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisiÖğrenci medya izlemeleri yaparak, videoları inceleyerek derse hazırlıklı gelmeli
11Uygulamalı dil becerileri: Öğrenciler verilen notları ve kitaplarındaki doğru okuma tonlama alıştırmalarını evde hazırlanarak gelmeli ve sınıfta performans sergilemeliler.
12Dil okuma uygulamaları Özel yazım ve okunuşu olan sözcüklerin önceden çalışılması ve yaşam biçimi haline getirilmesi uygundur.
13Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma
14Dil uygulamaları
Kaynak
Şenbay, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, 2017, YKY Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ders notları ve referans kitaplar, youtube videoları, dil hataları konulu görsel işitsel veriler.
Bilginer, Neşe, 2011, Dikkat Yayındayız, Sokak Kitapları Gülizar, Jülide, Where Are You Going Türkçe?,2004, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, Burası Türkiye Radyoları,2008, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, TR+Tv=TRT, 2008, Sinemis Yayınları Yıldız, Doğan, Spikerlik ve Güzel Konuşma Sanatı,2007, Telebasım Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu