Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT VE TASARIM2+12,55
Ders Programı Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSanatın başlangıcından tarihsel gelişimini kuramsal çerçevede incelemek, sanat ve tasarıma ilişkin kavramları özümsemektir. Bu bağlamda, farklı disiplinlerin birlikteliğindeki uyumla, estetik kaygı güden pratikler ortaya koymak ve öğrenciye sanatsal bir vizyon kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin işleyişi ve kaynakları hakkında bilgi verilmesi,Sanat, Sanat Yapıtı ve Güzellik Kavramı,Sanatın Üç Bileşeni: Özne-Biçim-İçerik,Biçim ve Görsel Düzenleme, 20. yüzyılda Biçim Sorunları,Mekan Yaratma Çalışmaları: Enstalasyon-Yerleştirme,Tasarıma Temel Oluşturan Unsurlar ve Gestalt Kuramı,Tasarım Problemleri ve Bileşenleri, Bauhause Tasarım Okulu,Modern Resim Sanatında Bütün-Parça İlişkisi ve Algıda Bütünün Anlamlandırılması,Kurgu ve Uygulamalı Tasarım Alanları: Reklam ve Afişler,Çeşitli sanat alanlarında İllustrasyon kullanımı, Geometrik Formlar ile Görsel Düzenleme,Temalara göre İllustrasyon çalışmaları,İllustrasyonda reklam afiş tasarımı,Film afiş tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sanat ve Tasarım alanındaki kuram ve kavramları açıklayabilir1, 14, 2, 3A
Kuramsal çerçevede sanat yapıtlarını tanımlayabilir14, 2A
Sanat yapıtlarını kendi dönemi içinde değerlendirebilir ve doğru okuma yapabilir.10, 2, 3A
Tarihi süreç içinde değişen toplumsal, kültürel ve sosyal yapının sanata etkisini açıklayabilir.1, 2, 3A
Sanatlar arası etkileşimin bilinciyle, özgün tasarımlar geliştirebilir.14, 16, 17, 4C, D
Tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli uygarlıkların sanat anlayışlarını karşılaştırmalı olarak açıklayabilir.10, 2, 3A
Farklı uygarlıkların sanatını özellikleriyle tanımlayabilir ve benzerlik ve farklılıklarıyla ayırt edebilir14, 17, 2, 3A
Sanat ve sanatlar arası ilişkiyi bilir ve disiplinlerarası ilişki kurabilir10, 14, 17, 2, 3
Dönemlerin sanat yapıtlarını doğru analiz eder, yorumlar ve değerlendirir14, 2, 3A
Sanat tarihi alanındaki kazanımları sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir2, 3A, B
Sanatta üslup karşılaştırması yapabilir10, 14, 17, 2, 3
Sanat alanında entellektüel bir bakış açısı kazanır.14, 17, 4D, F
Mesleki etiğin bilincinde sanat eseri üretebilir14, 15, 16, 17, 4C
Sanat alanında entellektüel bir bakış açısı kazanır14, 17, 3, 4C
Sanatsal ve estetik bir vizyon kazanır10, 14, 16, 2, 3, 4C, F
Sanat ve tasarımı daha geniş bir kültürel çerçevede algılayabilir, ilişkilendirebilir ve değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin işleyişi ve kaynakları hakkında bilgi verilmesi
2Sanat, Sanat Yapıtı ve Güzellik Kavramı İlgili kaynakların okunması
3Sanatın Üç Bileşeni: Özne-Biçim-İçerikİlgili kaynakların okunması
4Biçim ve Görsel Düzenleme, 20. yüzyılda Biçim Sorunlarıİlgili kaynakların okunması
5Mekan Yaratma Çalışmaları: Enstalasyon-Yerleştirmeİlgili kaynakların okunması
6Tasarıma Temel Oluşturan Unsurlar ve Gestalt Kuramıİlgili kaynakların okunması
7Tasarım Problemleri ve Bileşenleri, Bauhause Tasarım Okuluİlgili kaynakların okunması
8Modern Resim Sanatında Bütün-Parça İlişkisi ve Algıda Bütünün Anlamlandırılmasıİlgili kaynakların okunması
9Kurgu ve Uygulamalı Tasarım Alanları: Reklam ve Afişlerİlgili kaynakların okunması
10Çeşitli sanat alanlarında İllustrasyon kullanımı İlgili görsellerin incelenmesi
11 Geometrik Formlar ile Görsel Düzenlemeİlgili görsellerin incelenmesi
12Temalara göre İllustrasyon çalışmalarıİlgili görsellerin incelenmesi
13İllustrasyonda reklam afiş tasarımıİlgili görsellerin incelenmesi
14Film afiş tasarımı
Kaynak
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich, Remzi Kitapevi, ''Dünya Sanat Tarihi'' Adnan Turani, Remzi Kitapevi, ''Sanat Tarihi'', Germain Bazin, Kabalcı Yayıncılık, ''Sanatın Tüm Öyküsü'' Stephen Farthing, Hayalperest Yayınevi, ''Sanatın Tarihi'', Özkan Eroğlu, Tekhne Yayınevi, ''Sanat- Sanatın Gizli Dili'', Sarah Carr-Gomm, İnkılap yayınevi, ''Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü'', Anna-Carola Krausse, Literatür Yayıncılık, ''Resim Sanatının Tarihi'', Remzi Kitapevi,
''Görme Biçimleri'', John Berger, Metis Yayınları, ''Sanatın Kısa Tarihi'', Susie Hodge, Hep Kitap Yayınevi, ''Sanat Kitabı'' Alfa yayıncılık, ''Modern Resim'', İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, Modernizmin Serüveni'', Yapı Kredi yayınları, ''Modern Sanatın Öyküsü'', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, ''Modern Sanat'', Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, ''Sanatta Devrim'', Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, Remzi Kitabevi', Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu