Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASAL İLETİŞİM3+035
Ders Programı Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.,Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.,Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.,Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.,Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.,Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.,Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi,Siyasal kampanyalar/reklamlar,Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.,Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.,Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu,Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları,Sivil toplum/sivil itaatsizlik,Yeni toplumsal hareketler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları açıklayabilecektir.1, 2, 3A
1.1. Siyasal iletişimin temel aktörlerini ayırt eder.1, 2, 3A
1.2. Farklı siyasal iletişim kavrayışlarını açıklar.1, 2, 3A
1.3. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.1, 2, 3A
2. Liberal demokrasilerde siyasal iletişimin tarihsel gelişimini ve kurumlaşma sürecini açıklayabilecektir.1, 2, 3A
2.1. İletişim özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasındaki farkları açıklar.1, 2, 3A
2.2. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.1, 2, 3A
2.3. Yeni liberal ekonomi politikalarla siyasal iletişimdeki yeni eğilimler arasındaki ilişkiyi açıklar.1, 2, 3A
3. Siyasal iletişimin politik meşruiyetin sağlanmasındaki rolünü analiz edebilecektir.1, 2, 3A
3.1. Medya ve siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde çözümler.1, 2, 3A
3.2. Medya metinlerini eleştirel gözle okur.1, 2, 3A
3.3. Siyasal iletişim, yeni toplumsal hareketler ve iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiyi değerlendirir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.
2Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.
3Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.
4Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.
5Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.
6Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.
7Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi
8Siyasal kampanyalar/reklamlar
9Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.
10Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.
11Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu
12Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları
13Sivil toplum/sivil itaatsizlik
14Yeni toplumsal hareketler
Kaynak
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, ilkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara. Balcı, A. Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. 7. Baskı,Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, ޞ.,vd. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı. Ankara:Pegem Akademi. Ural, A., Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS Veri Analizi. Ankara:Detay Yayıncılık. Huber, E., Uzun, L. (2001). Metin Türü ve Yazma Edimi ilişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi. Dilbilim Araştırmaları 2001. s.9-35. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Çeşitli örnek araştırma yazıları ve tezler.
slayt sunum

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu