Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ 3+035
Ders Programı Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30 Pazartesi 13:30-14:15 Çarşamba 12:00-12:45 Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı reklamın görseli ve amaçlanan hedefi ne şekilde aktardığının farkındalığını oluşturmaktır. Görselde sunulan anlam mantığının tüketiciye sunum ve hitap basamaklarının, sunum ve ikna stratejilerinin keşfine çağrı dersidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, akış anlatım yöntemleri
dersin önemi,
dersin kapsamı
dersten beklentiler
ders sorumlusunun beklentileri, sınav yöntemlerinin tanıtılması,Reklamcılığın kısa tarihçesi; gelişim ve çıkış noktası,Türkiye de reklam sektörü; anlam yaratımında temel alanlar; ideolojik temeller; kapitalizm vs sosyalizm; temel reklamcılık kavramları,Reklâmın etkileri,Reklâm ne anlatır? Nasıl anlatır?,Reklâmda anlamın oluşturulması; Göstergebilim ve İdeoloji, arasınav haftası,Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm
reklam çözümleme teori 1,Reklâm çözümleme methot1 çözümleme örnekleri ,Reklam çözümleme örnekleri,Reklam çözümleme örnekleri,Görsel hikâyeleme; dramatik reklam serileri ve oluşturulmak istenen anlam bütünü,Reklâm çözümleme örnekleri,final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci izlediği bir reklâm örneğinde hedeflenen hedef kitleyi 1. ürünün ortaya çıkarılmak istenen özelliğini 2. reklamda kullanılan aktör, mekan, diğer aksesuvarların reklâma ve hedef kitleye etkisini, 3. kullanılan erkek, kadın rol modellerinin kamera açılarının önemini 4. ,reklamın gerçek anlamını kavrayabilir ve açıklayabilir. 1, 10, 12, 14, 17, 2, 21, 3, 8A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, akış anlatım yöntemleri
dersin önemi,
dersin kapsamı
dersten beklentiler
ders sorumlusunun beklentileri, sınav yöntemlerinin tanıtılması
2Reklamcılığın kısa tarihçesi; gelişim ve çıkış noktası
3Türkiye de reklam sektörü; anlam yaratımında temel alanlar; ideolojik temeller; kapitalizm vs sosyalizm; temel reklamcılık kavramları
4Reklâmın etkileri
5Reklâm ne anlatır? Nasıl anlatır?
6Reklâmda anlamın oluşturulması; Göstergebilim ve İdeoloji
7 arasınav haftası
8Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm
reklam çözümleme teori 1
9Reklâm çözümleme methot1 çözümleme örnekleri Öğrenci reklam örnekleri araştırır sınıfta çözülmek üzere arkadaşlarına sunar
10Reklam çözümleme örnekleriÖğrenci derse ilginç reklam örnekleri getirebilir.
11Reklam çözümleme örnekleri
12Görsel hikâyeleme; dramatik reklam serileri ve oluşturulmak istenen anlam bütünü
13Reklâm çözümleme örnekleri
14final sınavı
Kaynak
Dyer, Gillian, İletişim Olarak Reklâmcılık, çev M.N.Taşkıran
Reklam Çözümlemesi merkezli makaleler Reklam çözümleme yöntemlerini içeren kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu