Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA TARİHİ3+036
Ders Programı Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri hakkında bilgi vermek, bugünkü medyayı doğru değerlendirebilmek için basının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal değişiklikleri tanımlamak, tarihi, içeriği ve yapısıyla kitle iletişim araçlarının eleştirel biçimde anlaşılmasını teşvik etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Medya ve İletişim Tarihine Giriş,Retorik ve Sözlü Kültür,Alfabenin Etkisi ve Sözlü Yazın,Sözlü Yazının Direnci,Baskı Devrimi ve Matbaanın İcadı ,Tipografik Kültür ve Özellikleri,Kitap Çeşitleri ve Tipografik Kültür,Ara sınav,İletişim Türleri,Multimedya İletişim ve Gazetenin Tarihi,Endüstri ve İletişim Devrimi,Sinemanın Doğuşu,Küresel Köy, Yeni Medya ve Gutenberg Galaksisi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Basının doğuşu ve gelişimini açıklar1, 2A
Yazıdan önce kullanılan iletişim yöntemlerini tanımlar.1, 2A
Yazının ve kağıdın icadını anlatır.1, 2, 3A
İlkçağ ve ortaçağdaki iletişimin temel özelliklerini açıklar1, 2A
İletişim yöntem ve teknolojilerinin tarihindeki başlıca gelişme ve dönemlerini belirler.1, 2, 3A
Yazının icadından matbaanın icadına kadar olan dönemi inceler.1, 2A
Ulaşımda ve iletişimde ‘devrim’ yaratan buluşların bilgi aktarımı ve içeriğinde nasıl dönüşümler yarattığını açıklar.1, 2A
Matbaa, telgraf, telefon ve sinemanın icadı gibi teknolojik gelişmelerin medya tarihi içerisindeki rolünü belirler.1, 2, 3A
Gazetenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yeni bir okur-yazar kitlesinin oluşması arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklar.1, 2A
İlk gazetelerin özelliklerini analiz eder.1, 2A
Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini yorumlar.1, 2A
20.yy uluslar arası haber akışını açıklar.1, 3A
Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşunu, gelişimini belirler.1, 2, 3A
Yeni iletişim teknolojilerinin medya tarihindeki gelişimini açıklar.1, 2A
Yeni medyada etik kavramını belirler.1, 2, 3A
Türk basın tarihini anlatır.1, 2, 3A
Türk basın tarihinin gelişimi içinde önemli rolü olan gazeteciler hakkında proje hazırlar.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medya ve İletişim Tarihine Giriş
2Retorik ve Sözlü Kültür
3Alfabenin Etkisi ve Sözlü Yazın
4Sözlü Yazının Direnci
5Baskı Devrimi ve Matbaanın İcadı
6Tipografik Kültür ve Özellikleri
7Kitap Çeşitleri ve Tipografik Kültür
8Ara sınav
9İletişim Türleri
10Multimedya İletişim ve Gazetenin Tarihi
11Endüstri ve İletişim Devrimi
12Sinemanın Doğuşu
13Küresel Köy, Yeni Medya ve Gutenberg Galaksisi
14Genel Değerlendirme
Kaynak
[1] www.medipol.edu.tr/ adresinden yayınlanan indirilebilir ders malzemeleri
Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, Çev. Gül Batuş, Avcıol Basım Yayın: İstanbul. Briggs, A. and Burke, P. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi, Çev. İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları: İstanbul. Poe, T.P. (2019). İletişim Tarihi, Çev. Umut Yener Kara, Islık Yayınları: İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu