Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETMEN SİNEMASI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Dünya Sineması, Yeşilçam Sineması,Hollywood Sineması
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1990 yılından itibaren teknolojik gelişimlerin sonucu olarak yeni medya ortamlarının ortaya çıkmasıyla Türk Sinemasında yakından incelenmesi gerekli bir dönem başlamıştır. Bu dönemin yönetmenler klişe içerikleri ve görüntüleri, alışılagelmiş tarzları kendilerine göre değiştirir kendilerini öyle ifade ederler. Bu yönetmenlerin toplumsal ve eleştirel bakışlarını, gerçekliği ve doğallığı işleyişleri, karakter rol modellerini ele alışlarıyla seçtikleri mekan ve müzik parçalarıyla kendilerini farklı kılan özelliklerini ele almaktır. Türk Auteur lerinin dışında dünya sineması auteurlerinin tanıtımıyla karşılaştırma olanağı sağlayabilmek amaçlar arasındadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş,Yönetmen Sineması tanımlanması,dersin çerçevesi, beklentiler,90 sonrası Türk Sineması genel çerçeve: piyasa, siyaset, ürünler,DERVİŞ ZAİM SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur,NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASININ ÖZELLİKLERİ Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak , ZEKİ DEMİRKUBUZ SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Masumiyet, C Blok, Üçüncü Sayfa,Yazgı, İtiraf, Bekleme Odası,FATİH AKIN SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Duvara Karşı, Istanbul Hatırası,Kısa ve Acısız, Solino,Temmuz'da,yarıyıl sınavı,FERZAN ÖZPETEK SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Harem Suare, Hamam, Cahil Periler,Karşı Pencere, Kutsal Yürek,QUENTIN TARANTINO FILMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Natural Born Killers, Kill Bill,,DAVID FINCHER SİNEMASI Sosyal Ağ, Yedi, Kayıp Kız, Ejderha Dövmeli Kız,Alien3, Dövüş Kulübü,Zodiac, Benjamin Button, Oyun, Panik Odası,,ANDREI TARKOVSKY SINEMASI ÖZELLİKLERİ,STEVEN SPIELBERG, CHRISTOPHER NOLAN, STANLEY KUBRICK, MARTIN SCORSESE, TIM BURTON,FİLMLERİ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci bu dersten geçtiğinde 1- Türk sinemasının önde gelen Auteur yönetmenlerini bilir ve sayabilir 2- 1990 sonrası Türk Sineması Auteur lerinin eserlerini sayabilir,içeriklerini bilir 3- Auteur'lerin dil, mekan, görüntü, aktör, kamera açısı, efekt müzik kullanımlarını bilir ve ayırt edebilir. Dünya Sineması Auteurlerini bilir, filmlerini sayabilir, içeriklerini anlatabilir. Yönetmenin o filmi hangi özellikleriyle farklı kıldığını gösterebilir. 1, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş,Yönetmen Sineması tanımlanması,dersin çerçevesi, beklentiler
2 90 sonrası Türk Sineması genel çerçeve: piyasa, siyaset, ürünler
3 DERVİŞ ZAİM SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur Yönetmenin filmleri ve yaşamı hakkında ön bilgi edinimi
4 NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASININ ÖZELLİKLERİ Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak Filmlerin izlenmesi
5 ZEKİ DEMİRKUBUZ SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Masumiyet, C Blok, Üçüncü Sayfa,Yazgı, İtiraf, Bekleme Odası Filmlerin izlenmesi ve analizi
6 FATİH AKIN SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Duvara Karşı, Istanbul Hatırası,Kısa ve Acısız, Solino,Temmuz'da Filmlerin önceden izlenmesi zorunludur.
7 yarıyıl sınavı
8 FERZAN ÖZPETEK SİNEMASI ÖZELLİKLERİ Harem Suare, Hamam, Cahil Periler,Karşı Pencere, Kutsal Yürek Film izlemeleri dersten önce yapılmalıdır.
9 QUENTIN TARANTINO FILMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Natural Born Killers, Kill Bill, ilgili web sayfaları ve film izlenceleri, eleştiriler https://www.studiobinder.com/blog/shot-lists-quentin-tarantino/ nglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi) 2009. Kill Bill: Volume 1 (2003) Jackie Brown (1997) Death Proof (Ölüm Geçirmez) 2007. Django Unchained (Zincirsiz) 2012. Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) 2019. Kill Bill: Volume 2 (2004) The Hateful Eight (2015)
11 DAVID FINCHER SİNEMASI Sosyal Ağ, Yedi, Kayıp Kız, Ejderha Dövmeli Kız,Alien3, Dövüş Kulübü,Zodiac, Benjamin Button, Oyun, Panik Odası, https://www.imdb.com/list/ls068219797/
12 ANDREI TARKOVSKY SINEMASI ÖZELLİKLERİ İz Sürücü, Solaris,İvan'ın Çocukluğu, Ayna, Nostalghia,Andrei Rublev, Kurban https://www.imdb.com/list/ls027713327/ https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/fast-track-fandom-where-begin-andrei-tarkovsky https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/10-great-films-inspired-andrei-tarkovsky http://www.openculture.com/2014/08/andrei-tarkovsky-creates-a-list-of-his-10-favorite-films-1972.html
13 STEVEN SPIELBERG, CHRISTOPHER NOLAN, STANLEY KUBRICK, MARTIN SCORSESE, TIM BURTON,FİLMLERİ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Watch the films in sequence and see the differences!
Kaynaklar
Pösteki Nigâr, Yönetmen Sineması,Es Yayınları,2005, Istanbul Quantin Tarantino, David Fincher,Christopher Nolan,Martin Scorsese,Stanley Kubrick,Steven Spielberg,Andrei Tarkovsky,P.T. Andersen, Gulliermo del Toro hakkındaki makaleler ve kitaplar.
Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Ferzan Özpetek, Fatih Akın filmlerini ve çözümlemelerini, eleştirilerini kapsayan tüm çalışmalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 3 6 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar