Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA ANALİZİ VE SÖYLEM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BaÅŸak GEZMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medya analizine iliÅŸkin kuramlar, veri toplama ve analiz etme yöntem ve araçları hakkında bilgi vermek. Medya çalışanları, medya içerikleri, medya kuruluÅŸları, medya izleyicileri ve medya etkileri hakkında bilgi vermek. Medya çalışanlarını, medya içeriklerini, medya kuruluÅŸlarını, medya izleyicilerini ve medya etkilerini analiz etmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Medya Analizinin Kuramsal Temelleri, Medya Analizinin Yöntembilimsel Temelleri,Medya Analizine Ä°liÅŸkin Temel Kavramlar, Medya Analiz Alanları I: Medya Profesyonelleri, Medya Analiz Alanları II: Medya İçerikleri,Medya Analiz Alanları III: Medya KuruluÅŸları,Medya Analiz Alanları IV: Medya Ä°zleyicileri, Medya Analiz Alanları V: Medya Etkileri, Medya Analiz Yöntemleri I: İçerik Analizi,Medya Analiz Yöntemleri II: Söylem Analizi, Medya Analiz Yöntemleri III: Göstergeblimsel Analizi,Medya Analiz Yöntemleri IV: Retoriksel Çözümleme,Uygulama, Sunum,Uygulama, Sunum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Medya analizinin kuramsal temellerini tanımlayabilir. Medya analizinin yöntembilimsel temellerini tanımlayabilir. Medya analizine ilişkin temel kavramları listeleyebilir. Medya analiz alanlarının medya üzerindeki etkilerini yorumlayabilir. Söylem analizine ilişkin teknikleri kullanarak analiz yapabilir. 1, 21, 22, 3, 6, 7 B, D
Medya analizinin kuramsal temellerini tanımlayabilir. 2, 5 C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medya Analizinin Kuramsal Temelleri
2 Medya Analizinin Yöntembilimsel Temelleri
3 Medya Analizine Ä°liÅŸkin Temel Kavramlar
4 Medya Analiz Alanları I: Medya Profesyonelleri
5 Medya Analiz Alanları II: Medya İçerikleri
6 Medya Analiz Alanları III: Medya Kuruluşları
7 Medya Analiz Alanları IV: Medya İzleyicileri
8 Medya Analiz Alanları V: Medya Etkileri
9 Medya Analiz Yöntemleri I: İçerik Analizi
10 Medya Analiz Yöntemleri II: Söylem Analizi
11 Medya Analiz Yöntemleri III: Göstergeblimsel Analizi
12 Medya Analiz Yöntemleri IV: Retoriksel Çözümleme
13 Uygulama, Sunum
14 Uygulama, Sunum
Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar 1- A. A. Berger, Media analysis techniques. Beverly Hills: Sage, 1982 2- A. A. Berger, Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1993. 3- M. S. Çebi Murat Sadullah, İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi. Ankara: Alternatif Yayınları, 2003. 4- M. S. Çebi, Murat Sadullah (Der./Çev.), Medya Etki Araştırmaları. Ankara: Alternatif Yayınları, 2003. 5- M. S. Çebi, ”Siyasal Reklamlarda ‘Öteki’nin İnşası”, Selçuk İletişim. 4 (4), 96-121, 2007 6- N. Bilgin, İçerik Analizi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: İzmir., 2000 7- D. Deacon vd, Researching Communications. A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis. London: Edwards Arnold. 1997 8- J. Fiske, John, Introduction to Communication Studies, London: Routledge. 1990 9- J. Gripsrud, Understanding Media Culture, London: London : Edwards Arnold. 2002 10- M. Mcdonald, Exploring media discourse. London: Arnold. 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu