Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tuba SEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini görmek, bu konuda geliştirilen kuramsal yaklaşımları incelemek, toplumsal cinsiyetin yeniden inşasında medyanın rolünü ortaya koymak, medyanın beden üzerindeki politikalarını irdelemek, medyanın cinsiyetçi politikalarının nefret söylemi üzerindeki etkisini incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet stereotipleri üzerine tartışma,Toplumsal cinsiyetle ilgili kuramların analizi,Bir akademik disiplin olarak kadın araştırmalarının tarihsel gelişimi,Türkiye’de kadın hareketinin gelişimi,Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi, hegemonik erkeklik tartışmaları,Beden politikaları ve medyanın beden politikası,Haber yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi,vİZE,Televizyon dizileri ve televizyon programları yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi,Sinema yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi,Reklamlar yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi,Basılı Yayınlar (Dergi, Gazete, İlan) yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi,Yeni İletişim Teknolojileri aracılığıyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur. 1, 3 A, D
2. Medyanın, toplumsal cinsiyetin yeniden inşaasındaki rolünü bilir. 10, 8 A
3-Medyanın cinsiyetçi politikalar üzerindeki etkisini dikkate alarak meslekte daha sorumlu davranabilir. 2 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet stereotipleri üzerine tartışma
2 Toplumsal cinsiyetle ilgili kuramların analizi
3 Bir akademik disiplin olarak kadın araştırmalarının tarihsel gelişimi
4 Türkiye’de kadın hareketinin gelişimi
5 Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi, hegemonik erkeklik tartışmaları
6 Beden politikaları ve medyanın beden politikası
7 Haber yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
8 vİZE
9 Televizyon dizileri ve televizyon programları yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
10 Sinema yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
11 Reklamlar yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
12 Basılı Yayınlar (Dergi, Gazete, İlan) yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
13 Yeni İletişim Teknolojileri aracılığıyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
14 Proje Sunumları
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu