Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAT FOTOĞRAFÇILIĞI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selçuk Uğur ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fotoğrafçılığın sanatsal alt yapısını ortaya çıkarmak. Fotoğraf kültürü ve teknik anlamda bilinçli bir yetkinlik kazandırmak. Hayata iki boyutlu bir bakış açısı kazandırmak. Fotoğraf teknolojisi ve kullanım metotlarına yönelik temel bilginin aktarılması, bir konsept bağlamında fayda sağlayacak biçimde etkin kullanılabilmeleri ve gerçekleştirilen uygulamalarla edinilecek sanatsal duruş ve mesleki tecrübeye katkı sağlaması amaçlanır. Fotoğraf teknik ekipmanlarının/donanımlarının tanıtılması ve özellikleri hakkında farkındalık yaratmak, söz konusu ekipmanların/donanımların amaca uygun kullanımı konusunda bilgi vermek ve kullanım disiplinini kazandırmak amaçlanır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fotoğraf nedir? Fotoğrafın bulunuşu ve tarihi. Fotoğrafın teknik süreci,Pozlama ve Kontrol sistemleri. Diyafram ve shutter speed tanımları ve aralarındaki ilişki.,Objektiflerin tanıtımı. Fiziki çalışma prensipleri. Lens çeşitleri ve kullanım alanları. ,Aktüel ortamda uygulamalı açık hava & manzara fotoğrafçılığı. Derslik dışında yapılacaktır,Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar üzerinde tartışma. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi,Stüdyo fotoğrafçılığı / KURUMSAL PORTRE / PORTRE / MODA fotoğrafçılığı,Aktüel ortamda uygulamalı açık hava portre fotoğrafçılığı. ,Öğrencilerin çektikleri portre fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler. ,Stüdyo fotoğrafçılığı / ÜRÜN fotoğrafçılığı. Işık kurulumları,Öğrencilerin çektikleri ürün fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler. ,Aktüel ortamda uygulamalı İÇ/DIŞ MEKAN fotoğraf çekimi. Perspektif anlatımı.,Öğrencilerin çektikleri mekan fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.,Sanatsal bir görüş ve ifade içerikli FİNE ART fikirleri & fotoğraf çekimi. ,Öğrencilerin çektikleri fine art fotoğrafları üzerinde değerlendirmele; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fotoğrafın tarihi gelişimini kaydedebilecektir. 4 C
Kullanacağı ekipmanları doğru tespit edebilecektir. 4 C
Tamamen manuel bir yaklaşımla çekim yapabilen özgün fotoğraf tekniklerini uygulayabilecektir. 4 C
Kullanılan makinenin, insan bakış açısındaki kontrolünü sınırlandırabilecektir. 4 C
Adobe Lightroom fotoğraf düzeltme/işleme programı uygulamalarını uygulamalarını kullanabilecektir. 4 C
Öğretim Yöntemleri: 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğraf nedir? Fotoğrafın bulunuşu ve tarihi. Fotoğrafın teknik süreci
2 Pozlama ve Kontrol sistemleri. Diyafram ve shutter speed tanımları ve aralarındaki ilişki.
3 Objektiflerin tanıtımı. Fiziki çalışma prensipleri. Lens çeşitleri ve kullanım alanları.
4 Aktüel ortamda uygulamalı açık hava & manzara fotoğrafçılığı. Derslik dışında yapılacaktır
5 Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar üzerinde tartışma. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi
6 Stüdyo fotoğrafçılığı / KURUMSAL PORTRE / PORTRE / MODA fotoğrafçılığı
7 Aktüel ortamda uygulamalı açık hava portre fotoğrafçılığı.
8 Öğrencilerin çektikleri portre fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.
9 Stüdyo fotoğrafçılığı / ÜRÜN fotoğrafçılığı. Işık kurulumları
10 Öğrencilerin çektikleri ürün fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.
11 Aktüel ortamda uygulamalı İÇ/DIŞ MEKAN fotoğraf çekimi. Perspektif anlatımı.
12 Öğrencilerin çektikleri mekan fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.
13 Sanatsal bir görüş ve ifade içerikli FİNE ART fikirleri & fotoğraf çekimi.
14 Öğrencilerin çektikleri fine art fotoğrafları üzerinde değerlendirmele
Kaynaklar
1. David Hurn - Fotoğrafçı Olmak; Espas Kuram Sanat Yayınları 2. John Berger - Bir Fotoğrafı Anlamak; Metis Yayınları 3. Jackie Higgins - Fotoğraf Neden Kusursuz Olmak Zorunda Değildir; HayalPerest Kitap 4. Gisele Freund - Fotoğraf ve Toplum; Sel Yayıncılık 5. Roland Barthes - Fotoğraf Üzerine Düşünceler; AltıKırkbeş Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu