Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YEŞİLÇAM SİNEMASI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yönetmen Sineması, Dünya Sineması, Senaryo yazımı, Sinemada Kostüm,
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Sinemasında özel bir dönemi kapsayan YeÅŸilçam Sinemasının yönetmenleri ve içerikleriyle ,toplumsal gerçeklik ve cinsiyet ayrımcılığı, karakterler ve toplumsal rol modelleri çerçevesinde tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Türk Sinemasına kısa giriÅŸ, genel karakter özelliklerini tanımlama; gelenekselci ve kültürel yapısını karakter özelliklerine genel bakış,Türk Sinemasında Dönemler,YeÅŸilçam Sineması Dönemi filmlerinin özellikleri ,Ãœnlü YeÅŸilçam Yönetmenleri ve filmleri,YeÅŸilçam kadın karakterleri rol modelleri,YeÅŸilçam aktörleri; kazak erkek bebek yüzlü ve tutkulu aşık; kandırlabilir,zaafları olan,ara sınav,YeÅŸilçam sinemasında mekânlar ve aksesuarlar,YeÅŸilçam sinemasında konular ve anafikirler,YeÅŸilçam sinemasında statü sembolleri,Film örnekleri öğrenci sunumları,Film örnekleri öğrenci sunumları,Öğrenci proje sunumları,yılsonu sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 A, D
Öğrenci, 1. Türk Sinema Tarihinde Yeşilçam döneminin önemini, 2. Dönemin yönetmenlerini ve özelliklerini, 3. kadın ve erkek rol modellerini, 4. aile yapılarını, 5. genel film yapılandırılmalarını, sosyal, kültürel ve ailevi kodlamaları bilir ve değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Türk Sinemasına kısa giriş, genel karakter özelliklerini tanımlama; gelenekselci ve kültürel yapısını karakter özelliklerine genel bakış
2 Türk Sinemasında Dönemler
3 Yeşilçam Sineması Dönemi filmlerinin özellikleri
4 Ünlü Yeşilçam Yönetmenleri ve filmleri Belirlenen filmlerin önceden izlenmesi
5 Yeşilçam kadın karakterleri rol modelleri Önerilen filmlerin dersten önce izlenmiş olması zorunludur.
6 Yeşilçam aktörleri; kazak erkek bebek yüzlü ve tutkulu aşık; kandırlabilir,zaafları olan önerilen filmleri dersten önce izlemiş olmak zorunludur.
7 ara sınav
8 Yeşilçam sinemasında mekânlar ve aksesuarlar
9 Yeşilçam sinemasında konular ve anafikirler
10 Yeşilçam sinemasında statü sembolleri
11 Film örnekleri öğrenci sunumları
12 Film örnekleri öğrenci sunumları
13 Öğrenci proje sunumları
14 yılsonu sınavı
Kaynaklar
Pösteki, Nigâr, Yeşilçam’ın Belleği: Unutulmuş Filmler Divanı 1, Umuttepe Yay, 2019,Kocaeli Kırel, Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması,Yeni Zamanlar Sahaf, 2005, Ist Güngör Yasemin, Yeşilçam, Etki Yay, 2015,Ist Pösteki, Nigâr, Türk Sineması,Umuttepe Yay,3.baskı,2012, Kocaeli
Akbulut, Hasan, Kadına Melodram Yakışır, Bağlam Yay,2008,Ist Pelit, Oya Pervit, Benim Yeşilçam'ım,Değişim Yay, 2012,Istanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 3 6 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu