Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİNEMA KURAMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. KEMAL ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sinema kuramları hakkında bilgi vererek, öğrencilere kuramsal yaklaşım edimi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kuram Nedir? Film Kuramı Nedir? Sinemada kuramların ortaya çıkış nedenleri nelerdir? ,İlk film kuramcıları ve biçimci geleneğin öncüleri: Hugo Münsterberg ve Rudolf Arnheim,Biçimci kuramın diğer kuramcıları: Sovyet montaj kuramı (Eisenstein, Pudovkin, Vertov), Bela Balasz.,Gerçekci Film Kuramı: Siegfried Kracauer,Gerçekci Film Kuramı: Andre Bazin ,Sinemada tür ,'Auteur' yaklaşım ve tür kuramı: Cahiers du Cinema yazarları, Peter Wollen, Andrew Sarris, Thomas Schatz,Vize,Göstergebilim: Umberto Eco, Jean Mitry, Christian Mitz, Peter Wollen,Psikanalitik film kuramı,Feminist film kuramı,Frankfurt Okulu ve sinema,Marksizm, politik sinema ve 'Üçüncü Sinema' tartışmaları,Dijital çağda sinema; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sinemada kuram nedir öğrenir. 1 A, C
Biçimci ve gerçekçi film kuramlarını açıklar. 2 A, F
Bir filme nasıl yaklaşılacağını ve filmin metin gibi okunacağını bilir 1, 3 A, D
İki temel kuram aracılığıyla film - gerçek ilişkisini anlamayı öğrenir. 10, 2 A, C, F
Sinemayla ilgili bütün kuramsal yaklaşımlar hakkında fikir sahibi olur 10, 2 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kuram Nedir? Film Kuramı Nedir? Sinemada kuramların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?
2 İlk film kuramcıları ve biçimci geleneğin öncüleri: Hugo Münsterberg ve Rudolf Arnheim
3 Biçimci kuramın diğer kuramcıları: Sovyet montaj kuramı (Eisenstein, Pudovkin, Vertov), Bela Balasz.
4 Gerçekci Film Kuramı: Siegfried Kracauer
5 Gerçekci Film Kuramı: Andre Bazin
6 Sinemada tür
7 'Auteur' yaklaşım ve tür kuramı: Cahiers du Cinema yazarları, Peter Wollen, Andrew Sarris, Thomas Schatz
8 Vize
9 Göstergebilim: Umberto Eco, Jean Mitry, Christian Mitz, Peter Wollen
10 Psikanalitik film kuramı
11 Feminist film kuramı
12 Frankfurt Okulu ve sinema
13 Marksizm, politik sinema ve 'Üçüncü Sinema' tartışmaları
14 Dijital çağda sinema
Kaynaklar
Film Theory and Criticism, New York Oxford, Oxford University Press, 1999. Dudley, Andrew, J, Büyük Film Kuramları, çev. İbrahim Şener, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu