Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ä°NGÄ°LÄ°ZCE II 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Ä°ng
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ortak Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tuba ŞENEL İNCE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin Ä°ngilizce temel yazılı ve sözlü iletiÅŸim becerileri konusunda CEFR A2 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır
Dersin İçeriği Bu ders; Holidays (Tatil ve yolculuk planları) (Farklı sıfat yapılarının ve kullanımı) ,Holidays (Tatil ve yolculuk planları) (Farklı sıfat yapılarının ve kullanımı),Now (Şimdiki zaman kullanımı) ,Now (Şimdiki zaman kullanımı) ,Now (Şimdiki zaman kullanımı),Now (Şimdiki zaman kullanımı),Now (Şimdiki zaman kullanımı) ,Transport (yetenek ve zorunlulukların anlatımı için -ebilmek ve -meli/-malı eklerinin kullanımı) ,Transport (yetenek ve zorunlulukların anlatımı için -ebilmek ve -meli/-malı eklerinin kullanımı) ,Plans (Gelecek zaman planları ve dilekleri için gelecek zamanın kullanımı) ,Plans (Gelecek zaman planları ve dilekleri için gelecek zamanın kullanımı),Health (Tavsiye vermek için -meli/-malı eklerinin kullanımı) (Fiilleri betimlemek için zarfların kullanımı) " ,Health (Tavsiye vermek için -meli/-malı eklerinin kullanımı) (Fiilleri betimlemek için zarfların kullanımı) ,Health (Tavsiye vermek için -meli/-malı eklerinin kullanımı) (Fiilleri betimlemek için zarfların kullanımı) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İngilizce'nin temel dilbilgisi kurallarını tanımlayabilir. 1, 2, 22, 3 A, C
1.1. çevresini, temel eylemleri ve ilgi alanlarını açıklar 1, 2, 22, 3 A
2. günlük konuşma dili için gerekli kelimeleri cümle içinde kullanabilecektir. 1, 2, 22, 3 A
2.1 İngilizce'deki temel seviyedeki cümleleri kendi ana diliyle karşılaştırır. 1, 2, 22, 3 A
3. temel seviyedeki metinleri yorumlayabilecektir. 1, 2, 22, 3 A
3.1 temel seviyedeki yazılı kaynakları sözlük yardımı ile açıklar. 1, 2, 22, 3 A
4. günlük diyalogları yorumlayabilir. 1, 2, 22, 3 A
4.1 hedef dil ile anadili arasındaki ses farklarını karşılaştırır. 1, 2, 22, 3 A
5. kendini geliştirebilecek altyapıyı tanımlayabilir. 1, 2, 22, 3 A
5.1 dilbilgisini geliştirmek ve yabancı dilini ilerletmek için kendi programını yapar. 1, 2, 22, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Holidays (Tatil ve yolculuk planları) (Farklı sıfat yapılarının ve kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
2 Holidays (Tatil ve yolculuk planları) (Farklı sıfat yapılarının ve kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
3 Now (Şimdiki zaman kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
4 Now (Şimdiki zaman kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
5 Now (Şimdiki zaman kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
6 Now (Şimdiki zaman kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
7 Now (Şimdiki zaman kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
8 Transport (yetenek ve zorunlulukların anlatımı için -ebilmek ve -meli/-malı eklerinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
9 Transport (yetenek ve zorunlulukların anlatımı için -ebilmek ve -meli/-malı eklerinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
10 Plans (Gelecek zaman planları ve dilekleri için gelecek zamanın kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
11 Plans (Gelecek zaman planları ve dilekleri için gelecek zamanın kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
12 Health (Tavsiye vermek için -meli/-malı eklerinin kullanımı) (Fiilleri betimlemek için zarfların kullanımı) " Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
13 Health (Tavsiye vermek için -meli/-malı eklerinin kullanımı) (Fiilleri betimlemek için zarfların kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
14 Health (Tavsiye vermek için -meli/-malı eklerinin kullanımı) (Fiilleri betimlemek için zarfların kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
Kaynaklar
Speakout Elementary coursebook, 2nd Edition, Oxford Publications, ISBN 978-1-292-11593-1

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu