Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmed Ali GEMUHLUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere siyaset bilimi ile ilgili temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Siyaset biliminin temel kavramları,Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler,Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,Demokratik Sistemler,Siyasi Partiler,Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu,Siyasal İletişim,Menfaat Grupları ve STK'lar,Siyasi Partiler ve Seçimler,Anayasal Sistem: Parlamentolar,Yürütme Erki ve Bürokrasiler,Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,Politik Ekonomi,Siyasal Şİddet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları tartışabilecektir. 1, 12 A, C
1.1. Siyaset kuram, kavram ve ideolojileri kaydedebilecek. 1, 19, 21 A, C
1.2. Devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını açıklayabilecek. 1, 21 A, C
1.3. Bunların yapısını ve birbirlerini dengeleyişlerini yorumlayabilecek 1, 21 A, C
2. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlayabilecektir. 1, 21 A, C
2.1. Devlet-toplum ilişkilerini açıklayabilecek. 1 A, C
2.2. Siyasal partileri ve devlet-toplum iletişim yapısını aktarabilecek. 1 A, C
2.3. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tanımlayabilecek. 1, 12 A
3. Siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını açıklayabilecek. 1 A
3.1. Kamuoyu ve Medyanın Siyaset çıktıları üzerine etkilerini yorumlayabilecek. 1, 12 A
3.2. Eğitim politikasında Türkiye ve dünya örneklerini örnekleyebilecektir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Siyaset biliminin temel kavramları
2 Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler
3 Devletin Yapısı ve Rejim Türleri
4 Demokratik Sistemler
5 Siyasi Partiler
6 Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu
7 Siyasal İletişim
8 Menfaat Grupları ve STK'lar
9 Siyasi Partiler ve Seçimler
10 Anayasal Sistem: Parlamentolar
11 Yürütme Erki ve Bürokrasiler
12 Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü
13 Politik Ekonomi
14 Siyasal Şİddet
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1-) Atilla Yayla, Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Temmuz 2015. Ders Notları, Slaytlar ve Konu İle İlgili Web Siteleri. 2-) Michael Roskin et al., Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Ekim 2013.
Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu