Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İletişim Fakültesi öğrencilerine sosyoloji biliminin yöntemleri, teorileri ve incelediği konularla igili genel bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hafta 1: Sosyoloji Nedir? ,Hafta 2: Sosyolojide Araştırma Yöntemleri ,Hafta 3: Sosyoloji Teorileri ,Hafta 4: Sosyal Etkileşim ve Sosyal Yapı,Hafta 5: Devlet ve Toplum ,Hafta 6: Ekonomi ve Toplum ,Hafta 7: Ara Sınav,Hafta 8: Aile ve Toplum ,Hafta 9: Sosyal Sınıf ,Hafta 10: Kültür ve Toplum ,Hafta 11: Toplumsal Cinsiyet ve Toplum ,Hafta 12: Etnisite ve Toplum ,Hafta 13: Din ve Toplum, Hafta 14: Kentleşme ,Hafta 15: Medya ve Toplum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir sosyal bilim olarak sosyolojinin konuları hakkında bir bakış açısı geliştirebilecektir. 1, 12
Sosyolojik teorileri kavrayacak ve bunları toplumsal çözümlemelerde kullanabilecektir. 1
Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkileri anlayabilecek ve çözümleyebilecektir. 18
Sosyolojinin araştırma metotlarını öğrenecek ve bunların uygulamalarını anlamlandırabilecektir. 1, 12
Birey ve toplum arasındaki ilişkilere dair soru sorabilecektir. 10, 2
Sosyal sorunları ve bunların sebeplerini teşhis edebilecektir. 1, 11
Sosyal sorunların ortadan kalkması için önerilen çözümleri analiz edebilecektir. 16
Aile, toplumsal cinsiyet, din, ekonomi ve sınıf gibi sosyal yapıları kavrayabilecek ve bunların arasındaki ilişkileri saptayabilecektir. 12, 14
Yaşadığı toplumda var olan sosyal yapıların özelliklerini kavrayabilecek ve açıklayabilecektir. 1, 14
Yaşadığı toplumda gerçekleşen sosyal değişimleri açıklayabilecektir. 18
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hafta 1: Sosyoloji Nedir?
2 Hafta 2: Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
3 Hafta 3: Sosyoloji Teorileri
4 Hafta 4: Sosyal Etkileşim ve Sosyal Yapı
5 Hafta 5: Devlet ve Toplum
6 Hafta 6: Ekonomi ve Toplum
7 Hafta 7: Ara Sınav
8 Hafta 8: Aile ve Toplum
9 Hafta 9: Sosyal Sınıf
10 Hafta 10: Kültür ve Toplum
11 Hafta 11: Toplumsal Cinsiyet ve Toplum
12 Hafta 12: Etnisite ve Toplum
13 Hafta 13: Din ve Toplum
14 Hafta 14: Kentleşme
15 Hafta 15: Medya ve Toplum
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu