Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SUNUCULUK VE SPİKERLİK 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet ÇELİKYAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerimizi radyo ve televizyonlarda spker ve sunuculuk yapabilecek seviyeye getirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ses eğitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi,Diksiyon, Artikülasyon,Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar,Tonlama, Vurgu, Ezgi, Ulama,Beden dili, mimik ve jestler,Mikrofonda konuşma çalışmaları,Röportaj uygulamaları,Kamera çalışmaları,Haber Spikerliği,Televizyon ve Haber Merkezi/Stüdyosu ziyareti,Prompter çalışmaları,Seslendirme uygulamaları ,Konuşma hazırlama teknikleri,Serbest konuşma, kaydetme ve dinleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kendisini rahatça ifade edebilecek, konuşma bozukluklarını giderebilir, kendisini dinletebilecek, insanları ikna edebilir, topluluk önünde konuşabilir 5, 6, 7 B, C, E
Bu eğitimi alanlar radyolarda, televizyonlarda spikerlik, sunuculuk yapabilecek seviyede mesleki yeterlilik kazanır 4 B, C, E
Organizasyonlarda, kongrelerde, toplantılarda moderatörlük yapar, farklı sektörlerde ve mesleklerde de kariyerinize olumlu etki eder 1 A, D
Anlatım ve sunum becerileriniz gelişir, Kamera önünde rahatça konuşur 3 D, E
Ayrıca özgüvenizi artırır, dikkatleri üzerinizde toplar 1 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ses eğitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi
2 Diksiyon, Artikülasyon
3 Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar
4 Tonlama, Vurgu, Ezgi, Ulama
5 Beden dili, mimik ve jestler
6 Mikrofonda konuşma çalışmaları
7 Röportaj uygulamaları
8 Kamera çalışmaları
9 Haber Spikerliği
10 Televizyon ve Haber Merkezi/Stüdyosu ziyareti
11 Prompter çalışmaları
12 Seslendirme uygulamaları
13 Konuşma hazırlama teknikleri
14 Serbest konuşma, kaydetme ve dinleme
Kaynaklar
Spikerlik El Kitabı,Doğan Yıldız,Telebasın ayayıncılık,2009,istanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu