Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANATTA YARATICI DÜŞÜNCE VE ESTETİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sanat - Estetik ve Tasarım bağlantılarını kurmak, yaratıcı farkındalığı ve estetik yeterliliği geliştirmek, çok yönlü düşünme ve görme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin işleyişi hakkında bilgi verilmesi,Sanatın tanımı ve Sanatta Yaratıcılık olgusunun açıklanması,Yaratıcı kimlik özellikleri, üç boyutlu zeka modeli, ıraksak düşünme-yakınsak düşünme modeli,Altı Şapkalı Düşünme Tekniği çerçevesinde yenilikçi düşünme pratiği ,Yaratıcı Seçme ve Yaratıcı Süreç ,Sanatıçı ve Sanatsal yaratma ilişkisinde psikolojik bakış açısı ,Gestalt’ın Algı tanımı ve Algılama süreçleri ,Estetiğin tanımı ve temel kavramları,Estetik nesne(Sanat eseri) ve estetik özne(Alımlayıcı, izleyici) ,Yaratıcı süreçte gözlem, araştırma, tasarlama, sunum, seçim. ,Düşünceye yönelik eskizlerin hazırlanması,Yaratıcı süreçte çağrışımda özgünlük ve düşüncenin görselleştirilmesi,Geliştirilen sanatsal fikrin görselleştirilmesi,Uygulama teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Modern sanatlar hakkında bilgi sahibi olur ve modern sanat-yaratıcı düşünce ve estetik arasındaki denklemi açıklayabilir. 14, 15, 2
Olay ve nesnelere farklı açılardan bakar ve farklı ölçütlerle yeniden değerlendirebilir. 1, 6
Yeni düşünce geliştirir ve yenilik üretebilir. 5, 7
Görsel örüntüleri algılayabilir ve çözümleyebilir. 10, 9
Görsel Sanat yapıtları üzerinden çağrışım zincirleri kurabilir. 1, 10, 9
Kavramların görsel dönüşümlerini bulabilir. 11, 4, 6, 9
Disiplinlerarası düşünebilir ve bağlantılar kurabilir. 4, 5, 8 B
Özgün fikirler geliştirir ve yöntem ve teknikleri uygulayabilir. 5, 6, 9 B
Üretkenlik yaratıcılığın göstergesi olduğunu öğrenir. 4, 6, 9 C, D
Üç boyutlu biçimsel yapıları iki boyutlu imgelere dönüştürebilir. 10, 4, 6, 9 C, D, F
Yaratıcı düşünme tekniklerini bilir ve uygulayabilir. 16, 17, 2, 3, 4 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işleyişi hakkında bilgi verilmesi
2 Sanatın tanımı ve Sanatta Yaratıcılık olgusunun açıklanması İlgili Kitabın Okunması
3 Yaratıcı kimlik özellikleri, üç boyutlu zeka modeli, ıraksak düşünme-yakınsak düşünme modeli İlgili Kitabın Okunması
4 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği çerçevesinde yenilikçi düşünme pratiği İlgili Kitabın Okunması
5 Yaratıcı Seçme ve Yaratıcı Süreç İlgili Kitabın Okunması
6 Sanatıçı ve Sanatsal yaratma ilişkisinde psikolojik bakış açısı İlgili Kitabın Okunması
7 Gestalt’ın Algı tanımı ve Algılama süreçleri İlgili Kitabın Okunması
8 Estetiğin tanımı ve temel kavramları İlgili Kitabın Okunması
9 Estetik nesne(Sanat eseri) ve estetik özne(Alımlayıcı, izleyici) İlgili Kitabın Okunması
10 Yaratıcı süreçte gözlem, araştırma, tasarlama, sunum, seçim. Görsel Kaynak Taraması
11 Düşünceye yönelik eskizlerin hazırlanması Görsel Kaynak Taraması
12 Yaratıcı süreçte çağrışımda özgünlük ve düşüncenin görselleştirilmesi Görsel Kaynak Taraması
13 Geliştirilen sanatsal fikrin görselleştirilmesi Görsel Kaynak Taraması
14 Uygulama teknikleri Görsel Kaynak Taraması
Kaynaklar
1. Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008 2. Lucie-Smith, Edward, Art Today, Phaidon Press Limited, Hong Kong, 1999. 3. N. Abrams Harry, The Museum of Modern Art New York Abradale Press, Hong Kong. 4. Fineberg Jonathan, 1940’dan Günümüze Sanat-Varlık Stratejileri, Karakalem Kitapevi Yayınları. İzmir, 2014 5. Eroğlu Özkan, Üç Postempresyonist Ruh-Cezanne-Van Gogh-Gauguin, Tekhne Yayınları, İstanbul, 2014 6. Ertan Güler, Sansarcı Emin, Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı, Alternatif Yayıncılık, İstanbul, 2016 7. Ersoy Ayla, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Sanat yayıncılık, İstanbul, 2002
7. Carr-Gomm Sarah, Sanat- Sanatın Gizli Dili, Çev: Lizet Deadato, İnkılap, İstanbul, 2014 8. N. Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Çev: Cevat Çapan, Remzi, İstanbul, 1982. 9. De Bolla Peter, Sanat ve Estetik, Çev: Koş Kubilay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu