Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURGU I 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Abdulhamit HACIHASANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin temel kurgu prensiplerini kavramasını ve kurgu programını, tüm avantajlarıyla, pratikte kullanabilmesini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ediusta proje açma, proje ayarlarının detaylı incelenmesi, Edius ara yüzünü , pencere ve segmentleri tanıma,Ediusta timeline üzerindeki segment ve ikonların işlevleri, timeline çalışma alanını tanıma. Bin ( gallery ) , effect , sequence marker, source browser panellerin çalışma teknikleri,Ediusa görüntü ve ses alma. Timeline üzerinde çalışma; görüntü geçiş efectlerini tanıma, ses kanaları arası geçiş sağlama, mark in, mark out, ön izleme gibi timlinenın sunduğu tüm seçeneklerin kullanımı,Layout kullanımı ; resim ebatlandırma, resme hareket verme. Video hız ayarları, gerekleri ve kullanım amaçları, Video efectlerinin kullanımı; color correction, blur kullanımı,Video efect filtlerinin kullanımı ve video format seçenekleri,Proje seçim ve uygulama ( belgesel, röportaj, müzik klip, haber vb konu seçimi ve uygulama çalışması),Ses kanallarının kullanımı; müzik looplama, waweform takip, ses seviyesi belirleme ölçümleri, ses filtreleri.Proje sunum ve değerlendirme,Programın yazı yazma alternatiflerini kullanma, yazıya hareket ve biçim verme ve kj hazırlama,Programın yazı yazma alternatiflerini kullanma, yazıya hareket ve biçim verme ve kj hazırlama,Croma key kullanma,Croma key kullanma ve arka plan çalışması ,Çoklu sayıda layerla çalışma (multicam), senkron sağlama.,Export seçenekleri ve video formatları ve farklı formatlarda görüntü çıktısının alınması.,Bitirme Projesi ve genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3, 5 A, B, C, D, F
Kurgunun temel kavramlarını tanımlayabilir. 1 A, B, C, E
Bir sayısal kurgu programını temel düzeyde kullanabilir. 1, 2 A, C, F
İzleme ve resim değerlendirme kabiliyeti geliştirir. 1, 2, 3 A, B, C
Bir filmin içeriği ile kurgusu arasındaki bağlantıyı kurabilir 1, 2, 3 A, B, C, E, F
Bir filmin kurgu yaklaşımını belirleyebilir. 1, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ediusta proje açma, proje ayarlarının detaylı incelenmesi, Edius ara yüzünü , pencere ve segmentleri tanıma
2 Ediusta timeline üzerindeki segment ve ikonların işlevleri, timeline çalışma alanını tanıma. Bin ( gallery ) , effect , sequence marker, source browser panellerin çalışma teknikleri
3 Ediusa görüntü ve ses alma. Timeline üzerinde çalışma; görüntü geçiş efectlerini tanıma, ses kanaları arası geçiş sağlama, mark in, mark out, ön izleme gibi timlinenın sunduğu tüm seçeneklerin kullanımı
4 Layout kullanımı ; resim ebatlandırma, resme hareket verme. Video hız ayarları, gerekleri ve kullanım amaçları
5 Video efectlerinin kullanımı; color correction, blur kullanımı
6 Video efect filtlerinin kullanımı ve video format seçenekleri
7 Proje seçim ve uygulama ( belgesel, röportaj, müzik klip, haber vb konu seçimi ve uygulama çalışması)
8 Ses kanallarının kullanımı; müzik looplama, waweform takip, ses seviyesi belirleme ölçümleri, ses filtreleri.Proje sunum ve değerlendirme
8 Programın yazı yazma alternatiflerini kullanma, yazıya hareket ve biçim verme ve kj hazırlama
9 Programın yazı yazma alternatiflerini kullanma, yazıya hareket ve biçim verme ve kj hazırlama
10 Croma key kullanma
11 Croma key kullanma ve arka plan çalışması
12 Çoklu sayıda layerla çalışma (multicam), senkron sağlama.
13 Export seçenekleri ve video formatları ve farklı formatlarda görüntü çıktısının alınması.
14 Bitirme Projesi ve genel değerlendirme
Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar 1- Göz Kırparken ( Walter Murch ) 2- Film Yapımın Temelleri ( Jane Barnwel) 3- Bir Film Çekmek – Mehmet Arslan

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu