Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
3D ANİMASYON I 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali İhsan GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Animasyon Tekniklerine ve 12 Temel Animasyon Prensibine Autodesk Maya programı ile hakim olacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Animasyon Tekniklerine ve 12 Animasyon Prensiblne Giriş,Autodesk Maya Programının Animasyon araçları,Autodesk Maya Programında Temel Animasyon Prensiplerinin işlenişi,Autodesk Maya Programında Temel Animasyon Prensiplerinin işlenişi, Nesnelere duygu ve karakter katarak Animasyon Prensiplerinin işlenişi, Pendulum Animasyonu, Animasyon Presiplerinin tümünü pekiştirme üstüne yapılacak egzersizler,Animasyon Presiplerinin tümünü pekiştirme üstüne yapılacak egzersizler, Basit ve anlaşılır şekilde yürüme animasyonu egzersizi, Basit ve anlaşılır şekilde yürüme animasyonu egzersizi,Karaktere duygu ve kişilik katarak yürüme animasyonu egzersizi,Karaktere duygu ve kişilik katarak yürüme animasyonu egzersizi,İleri düzey karakter animasyonuna giriş,İleri düzey karakter animasyonuna giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çeşitli uygulama alanlarında kullanılan Animasyon tekniklerini çözümleyebilecektir. 1.1.Animasyonda uygulanan tekniklerin işlenişini anlayıp, tanımlayabilecektir. 1.2.Üretilen işin yapım aşamasında ki süreçle ilgili bilgisi olacaktır. 2. Animasyonun 12 temel Prensibine hakim olacaktır. 2.1.Gözlem yeteneklerini Animasyon Prensipleri doğrultusunda geliştirecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 2, 21, 3, 4, 6, 7, 9 C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Animasyon Tekniklerine ve 12 Animasyon Prensiblne Giriş
2 Autodesk Maya Programının Animasyon araçları
3 Autodesk Maya Programında Temel Animasyon Prensiplerinin işlenişi
4 Autodesk Maya Programında Temel Animasyon Prensiplerinin işlenişi
5 Nesnelere duygu ve karakter katarak Animasyon Prensiplerinin işlenişi
6 Pendulum Animasyonu
7 Animasyon Presiplerinin tümünü pekiştirme üstüne yapılacak egzersizler
8 Animasyon Presiplerinin tümünü pekiştirme üstüne yapılacak egzersizler
9 Basit ve anlaşılır şekilde yürüme animasyonu egzersizi
10 Basit ve anlaşılır şekilde yürüme animasyonu egzersizi
11 Karaktere duygu ve kişilik katarak yürüme animasyonu egzersizi
12 Karaktere duygu ve kişilik katarak yürüme animasyonu egzersizi
13 İleri düzey karakter animasyonuna giriş
14 İleri düzey karakter animasyonuna giriş
Kaynaklar
Disney Animation: The Illusion of Life, The Animator's Survival Kit

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu