Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAT VE TASARIM 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sanatın başlangıcından tarihsel gelişimini kuramsal çerçevede incelemek, sanat ve tasarıma ilişkin kavramları özümsemektir. Bu bağlamda, farklı disiplinlerin birlikteliğindeki uyumla, estetik kaygı güden pratikler ortaya koymak ve öğrenciye sanatsal bir vizyon kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İlkel topluluklar ve eski Amerika,Mısır, Mezopotamya ve Girit,M.Ö. IV. ve M.S. I. yüzyıllar arasında Yunanistan ve Yunan dünyası,M.S. I ve IV. yüzyıllarda Romalılar, Budistler, Museviler ve Hristiyanlar,V. ve XIII. yüzyıllarda, Roma ve Bizans,II. ve XIII. yüzyıllarda, İslam ve Çin,Ara sınav,Tasarım kavram ve ilkeleri,Yaratıcı uygulamalar için uygun medya ve yöntemleri ,İllustrasyonun çeşitli sanat alanlarında kullanımı,Temalara göre illüstrasyon çalışmaları,İllustrasyonda reklam afiş tasarımı,Film sahnesinden illüstrasyon tasarımı,Film afiş tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sanat ve Tasarım alanındaki kuram ve kavramları açıklayabilir 1, 14, 2, 3 A
Kuramsal çerçevede sanat yapıtlarını tanımlayabilir 14, 2 A
Sanat yapıtlarını kendi dönemi içinde değerlendirebilir ve doğru okuma yapabilir. 10, 2, 3 A
Tarihi süreç içinde değişen toplumsal, kültürel ve sosyal yapının sanata etkisini açıklayabilir. 1, 2, 3 A
Sanatlar arası etkileşimin bilinciyle, özgün tasarımlar geliştirebilir. 14, 16, 17, 4 C, D
Tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli uygarlıkların sanat anlayışlarını karşılaştırmalı olarak açıklayabilir. 10, 2, 3 A
Farklı uygarlıkların sanatını özellikleriyle tanımlayabilir ve benzerlik ve farklılıklarıyla ayırt edebilir 14, 17, 2, 3 A
Sanat ve sanatlar arası ilişkiyi bilir ve disiplinlerarası ilişki kurabilir 10, 14, 17, 2, 3
Dönemlerin sanat yapıtlarını doğru analiz eder, yorumlar ve değerlendirir 14, 2, 3 A
Sanat tarihi alanındaki kazanımları sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir 2, 3 A, B
Sanatta üslup karşılaştırması yapabilir 10, 14, 17, 2, 3
Sanat alanında entellektüel bir bakış açısı kazanır. 14, 17, 4 D, F
Mesleki etiğin bilincinde sanat eseri üretebilir 14, 15, 16, 17, 4 C
Sanat alanında entellektüel bir bakış açısı kazanır 14, 17, 3, 4 C
Sanatsal ve estetik bir vizyon kazanır 10, 14, 16, 2, 3, 4 C, F
Sanat ve tasarımı daha geniş bir kültürel çerçevede algılayabilir, ilişkilendirebilir ve değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İlkel topluluklar ve eski Amerika
2 Mısır, Mezopotamya ve Girit
3 M.Ö. IV. ve M.S. I. yüzyıllar arasında Yunanistan ve Yunan dünyası
4 M.S. I ve IV. yüzyıllarda Romalılar, Budistler, Museviler ve Hristiyanlar
5 V. ve XIII. yüzyıllarda, Roma ve Bizans
6 II. ve XIII. yüzyıllarda, İslam ve Çin
7 Ara sınav
8 Tasarım kavram ve ilkeleri
9 Yaratıcı uygulamalar için uygun medya ve yöntemleri
10 İllustrasyonun çeşitli sanat alanlarında kullanımı
11 Temalara göre illüstrasyon çalışmaları
12 İllustrasyonda reklam afiş tasarımı
13 Film sahnesinden illüstrasyon tasarımı
14 Film afiş tasarımı
Kaynaklar
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich, Remzi Kitapevi, ''Dünya Sanat Tarihi'' Adnan Turani, Remzi Kitapevi, ''Sanat Tarihi'', Germain Bazin, Kabalcı Yayıncılık, ''Sanatın Tüm Öyküsü'' Stephen Farthing, Hayalperest Yayınevi, ''Sanatın Tarihi'', Özkan Eroğlu, Tekhne Yayınevi, ''Sanat- Sanatın Gizli Dili'', Sarah Carr-Gomm, İnkılap yayınevi, ''Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü'', Anna-Carola Krausse, Literatür Yayıncılık, ''Resim Sanatının Tarihi'', Remzi Kitapevi,
''Görme Biçimleri'', John Berger, Metis Yayınları, ''Sanatın Kısa Tarihi'', Susie Hodge, Hep Kitap Yayınevi, ''Sanat Kitabı'' Alfa yayıncılık, ''Modern Resim'', İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, Modernizmin Serüveni'', Yapı Kredi yayınları, ''Modern Sanatın Öyküsü'', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, ''Modern Sanat'', Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, ''Sanatta Devrim'', Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, Remzi Kitabevi', Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu