Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ DÜZEY FOTOĞRAFÇILIK 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selçuk Uğur ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurumsal Portre, Moda Portre, gece fotoğrafı, uzun pozlama, çoklu pozlama vb. gibi birçok alanı kapsayan profesyonel çekimlerin stüdyo ortamında ve ilgili mekanlarda gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel ilkeler ve uygulamaların aktarılması. Derste Öğrenciler bir dönemde 3 ayrı konudan oluşan proje hazırlarlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin programı üzerine açıklamalar. Stüdyonun, makine ve teknik ekipmanların tanıtımı., İleri Düzey çekim tekniklerin teorik olarak aktarılması.Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması. , Fotoğrafta Işık konusunun stüdyo’da teorik anlatılması; Paraflashlar ile ışığın yönleri ve aydınlatma türlerinin aktarılması. ,Paraflashlar ile ışığın yönleri ve aydınlatma türleri pratik çekimleri,Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ve değişik tipteki ışık türleri ile PORTRE fotoğrafı çekimi. ,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom programı anlatımı. ,Fotoğrafta Bütünlük konusu; bütünlüğün bozulma türleri. Fotoğrafta Denge; dengeli kompozisyon ile fotoğraf oluşturulması anlatımı. Fotoğrafta Doğrultular ve Yönler ile olan ilişkisi. ,Gece fotoğrafı çekiminin örnek fotoğraflar ile anlatımı. İleri düzey makine teknik ayarlarının aktarımı. ,Açık alanda gece fotoğrafı çekimi. ,Uzun pozlama çekiminin örnek fotoğraflar ile anlatımı. İleri düzey makine teknik ayarlarının aktarımı. ,Açık alanda uzun pozlama fotoğrafı çekimi. Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. ,Çoklu pozlama çekiminin örnek fotoğraflar ile anlatımı. İleri düzey makine teknik ayarlarının aktarımı. ,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. ,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Portfolyo / Proje teslimi nasıl olmalıdır? Fotoğrafçı - PR Ajansları ilişkileri. Fotoğrafçı - Grafik Tasarımcı İlişkileri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin ileri düzey fotoğraf tekniklerini öğrenerek medyanın tüm alanlarında gerektiğinde kullanılır hale getirmektir. 1, 4 C
Ders kapsamında yeni fikirlerin paylaşımı sağlanarak öğrencilerin bu tekniklerle yaratıcılıklarını geliştirmeleri beklenmektedir. 1, 4 C
Fotoğrafı sadece fotoğraf olarak değerlendirmenin dışında ileri düzey tekniklerle onu tasarımın bir öğesi olarak uygulamalarında kullanır. 1, 4 C
Paraflashlar ile bilinen tüm ışık tiplerini öğrenebilecektir. 1, 4 C
Adobe Lightroom fotoğraf düzeltme/işleme programı uygulamalarını uygulamalarını kullanabilecektir. 1, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin programı üzerine açıklamalar. Stüdyonun, makine ve teknik ekipmanların tanıtımı.
2 İleri Düzey çekim tekniklerin teorik olarak aktarılması.Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması.
3 Fotoğrafta Işık konusunun stüdyo’da teorik anlatılması; Paraflashlar ile ışığın yönleri ve aydınlatma türlerinin aktarılması.
4 Paraflashlar ile ışığın yönleri ve aydınlatma türleri pratik çekimleri
5 Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ve değişik tipteki ışık türleri ile PORTRE fotoğrafı çekimi.
6 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom programı anlatımı.
7 Fotoğrafta Bütünlük konusu; bütünlüğün bozulma türleri. Fotoğrafta Denge; dengeli kompozisyon ile fotoğraf oluşturulması anlatımı. Fotoğrafta Doğrultular ve Yönler ile olan ilişkisi.
8 Gece fotoğrafı çekiminin örnek fotoğraflar ile anlatımı. İleri düzey makine teknik ayarlarının aktarımı.
9 Açık alanda gece fotoğrafı çekimi.
10 Uzun pozlama çekiminin örnek fotoğraflar ile anlatımı. İleri düzey makine teknik ayarlarının aktarımı.
11 Açık alanda uzun pozlama fotoğrafı çekimi. Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.
12 Çoklu pozlama çekiminin örnek fotoğraflar ile anlatımı. İleri düzey makine teknik ayarlarının aktarımı.
13 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.
14 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Portfolyo / Proje teslimi nasıl olmalıdır? Fotoğrafçı - PR Ajansları ilişkileri. Fotoğrafçı - Grafik Tasarımcı İlişkileri.
Kaynaklar
1. Victor Burgin - Fotoğrafı Düşünmek; Espas Kuram Sanat Yayınları 2. Steven Heller - Fotoğrafçının Eğitimi; Espas Kuram Sanat Yayınları 3. David Bate - Fotoğraf Anahtar Kavramlar; De Ki Yayınları 4. Walter Benjamin - Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, YGS Yayınları 5. Maria Short - Yaratıcı Fotoğrafçılıkta Bağlam ve Anlatım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 20 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu