Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAYFA TASARIMI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi Verenler Öğr.Gör. İslam ŞENSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişen teknolojinin sunduğu güncel teknikler ile masaüstü yayıncılıkta bir zorunluluk haline gelen araçları kullanarak sayfa tasarımı yapmak, tekniklerini öğretmek ve uygulamalar hazırlatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Masaüstü yayıncılığın tanımı. Kullanılan araçlar. Dijital araçların tasarıma katkısı.,Sayfa tasarımı ve mizanpaj tanımı. Masaüstü yayıncılıkta tasarım.,Sayfa tasarımına giriş.,Çeşitli boyutlarda tasarım örnekleri. Kitap, dergi, afiş, broşür, katalog gibi materyallerin sayfa tasarımları.,Sayfa düzenleme, tarihsel gelişim ve değişimler, resim ve renk, başlık, metin, yazı tipi, metnin yapısı.,Sayfa düzeni çeşitleri, sayfa boyutları, biçimleri.,Ara sınav.,Sayfa tasarlarken dikkat edilecek hususlar. ,Yayın tipine göre sayfa düzeni, yerel örnekler, dünyadan örnekler.,Photoshop ile sayfa tasarımı uygulamaları.,InDesign programı ile mizanpaj uygulamaları.,Mobil ortamda sayfa tasarımı (Adobe Comp),Adobe uygulamaları arası iş akışı, senkronize çalışma. Uygulamalar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Planladığı tasarımı uygun ortamda oluşturabilir. 4 C
İçeriğe uygun şekilde tasarımını yerleştirebilir. 4 C
Masaüstü yayıncılıkta yardımcı araçları kullanabilir. 4 C
Gazete, dergi vb. sayfaları tasarlarken görsel tasarım disiplini içerisinde çalışabilir. 4 C
Öğretim Yöntemleri: 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Masaüstü yayıncılığın tanımı. Kullanılan araçlar. Dijital araçların tasarıma katkısı.
2 Sayfa tasarımı ve mizanpaj tanımı. Masaüstü yayıncılıkta tasarım.
3 Sayfa tasarımına giriş.
4 Çeşitli boyutlarda tasarım örnekleri. Kitap, dergi, afiş, broşür, katalog gibi materyallerin sayfa tasarımları.
5 Sayfa düzenleme, tarihsel gelişim ve değişimler, resim ve renk, başlık, metin, yazı tipi, metnin yapısı.
6 Sayfa düzeni çeşitleri, sayfa boyutları, biçimleri.
7 Ara sınav.
8 Sayfa tasarlarken dikkat edilecek hususlar.
9 Yayın tipine göre sayfa düzeni, yerel örnekler, dünyadan örnekler.
10 Photoshop ile sayfa tasarımı uygulamaları.
11 InDesign programı ile mizanpaj uygulamaları.
12 Mobil ortamda sayfa tasarımı (Adobe Comp)
14 Adobe uygulamaları arası iş akışı, senkronize çalışma. Uygulamalar.
Kaynaklar
1- B. P. Lawler Masaüstü Yayıncılık ve Basım Kılavuzu 2- F. S. Mazlum, Masaüstü Yayıncılık/Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş
Pdf dökümanları. Sunumlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu