Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖRSEL SANATLARDA KONSEPT GELİŞTİRME 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Görsel Sanatlar alanında geliştirilmesi hedeflenen bir tasarım fikrini, modern ile geleneksel sanatların sentezlenmesi bağlamında, tasarım evrelerini takiben sanatsal bir ürüne dönüştürmektir. Bu ders, öğrencinin görsel anlatım dilinin çeşitlendirilmesi, görsel algı ve tasarım fikrinin geliştirilmesi ile sanatsal bir vizyon kazandırılmasına yönelik estetik değer taşıyan kreatif çalışmaların ortaya konulmasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin akışı hakkında bilgilendirme ve ders içeriklerinin dağıtılması,Geleneksel, Modern ve Post-Modern dönemler: Dünya örneklerinin incelenmesi ,Tasarım evreleri: Tanıma, Araştırma, Tasarlama, Sunum ve Seçim ,Araştırma ve Fikir üretme evreleri: Taslakların hazırlanması,Desen, motif ve tasarlama yöntem ve teknikleri,Uygulama,Ara Sınav,Modern ve Post-Modern süreçte sanat kavramı ve görme biçimleri,İmaj kavramı, imajı oluşturan öğeler ,Kreatif uygulamalarda görsel öğelerin nitelikleri, uygulama yöntem ve teknikleri,Biçim-yüzey ilişkisinde renk uygulamaları,Kreatif Uygulamalar,Kreatif Uygulamalar,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Görsel Sanatlar alanına yönelik vizyon ve bakış açısı geliştirir. 10, 14, 15, 17, 2, 4 A, B, C, D, F
Üretmenin önemi ve sorumluluğunu kavrar ve yaşantısında üretici bir kimlik üstlenir 1, 14, 17, 2, 3, 4 B, D, E, F
Görsel algı ve görsel anlatım dili geliştirebilir ve fikirlerin ifadesinde farklı sunum teknikleri uygulayabilir 14, 15, 16, 2, 4, 6 C, D, F
Yeni fikirler ışığında üslup ve konsept geliştirebilir 1, 14, 15, 16, 17, 4 B, C, D
Özgün tasarımlar ve güçlü mesajların ortaya çıkmasındaki değişkenleri saptayabilir. 1, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4 B
Yeni ve yaratıcı fikirler oluşturabilir ve çeşitli malzemeler üzerinde fikrini görselleştirebilir 1, 14, 15, 16, 17, 2, 4 C, D, F
Teknik bilgi kazanır ve özgün sanat ürünleri ortaya koyma becerisi gelişir. 14, 15, 16, 17, 6 C, D, F
Tasarım fikri üretmenin bir düşünce sistemi olduğunu ifade eder. 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4 B, C, D, F
Disiplinler arası düşünme pratiği kazanır 1, 15, 16, 17, 4, 6 B, D, F
Deneysel ortam yaratma, üretici kimliğiyle planlama ve araştırma becerisi geliştirebilir 1, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4 C, D
Tasarım problemlerine yönelik çözüm odaklı ve denenmemiş fikirler üretme becerisi geliştirir 14, 15, 16, 17, 4, 6 C, D
Geliştirdiği fikrin konsept ve üslup özelliklerini saptar ve görselleştirebilir 1, 16, 17, 2, 3, 4, 6 B, C, D, F
Geleneksel motifleri tanır ve özgün desenler üretebilir 1, 16, 2, 3, 4 B, C, D
Toplumların kültürel değerlerini tanır ve ayırt edebilir 1, 16, 17, 2, 3 B, C
Kültürel değerlerin değişkenliğini kavrar ve görme biçimi geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 9 B
Geleneksel ve Modern sanat anlayışlarını analiz edebilir ve sentezleyebilir 10, 15, 16, 17 D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin akışı hakkında bilgilendirme ve ders içeriklerinin dağıtılması Görsel Sunum
2 Geleneksel, Modern ve Post-Modern dönemler: Dünya örneklerinin incelenmesi İlgili Kitabın Okunması
3 Tasarım evreleri: Tanıma, Araştırma, Tasarlama, Sunum ve Seçim İlgili Kitabın Okunması
4 Araştırma ve Fikir üretme evreleri: Taslakların hazırlanması İlgili Kitabın Okunması
5 Desen, motif ve tasarlama yöntem ve teknikleri İlgili Kitabın Okunması
6 Uygulama İlgili Kitabın Okunması
7 Ara Sınav
8 Modern ve Post-Modern süreçte sanat kavramı ve görme biçimleri İlgili Kitabın Okunması
9 İmaj kavramı, imajı oluşturan öğeler İlgili Kitabın Okunması
10 Kreatif uygulamalarda görsel öğelerin nitelikleri, uygulama yöntem ve teknikleri İlgili Kitabın Okunması
11 Biçim-yüzey ilişkisinde renk uygulamaları İlgili Kitabın Okunması
12 Kreatif Uygulamalar İlgili Kitabın Okunması
13 Kreatif Uygulamalar İlgili Kitabın Okunması
14 Genel Sınav
Kaynaklar
1.İsmail Tunalı, 'Tasarım Felsefesi', Yem yayınları, 2012, 2.Norbert Lynton, 'Modern Sanatın Öyküsü', Remzi Kitapevi,2009, 3.Sarah Carr-Gomm,'Sanat Sanatın Gizli Dili', İnkılap Yayınevi,2014, 4. Peter Childs, 'Modernizm', Sitare Yayınları, 2003, 5. İsmail Tunalı, 'Felsefenin Işığında Modern Resim', Remzi Kitapevi, 2008, 6. Anonim, 'Modernizmin Serüveni', Yapı Kredi Yayınları, 7. Adnan Turani, 'Çağdaş Sanat Felsefesi', Remzi Kitapevi, 1998, 8. Özkan Eroğlu, 'Çağdaş ve Modern', Tekhne Yayınları, 2018, 9. E.H.Gombrich, Remzi Kitapevi, 1997, 10. Peter Bürger, 'Avangard Kuramı', Peter Bürger, İletişim Yayınları, 2009, 11. Özkan Eroğlu, 'Modern Sanat', Tekhne Yayınları, 2015, 12. Paul Klee, 'Modern Sanat Üzerine', Altıkırkbeş Yayınevi, 2017, 13. Okan Balbil, 'Post Modern Estetik Anlayışlar', Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı, 2017, 14. 20. Ahu Antmen, 'Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar', Sel Yayıncılık, 2014, John Berger, 'Görme Biçimleri', Metis Yayınları, 2014, 15. Richard Leppert, 'Sanatta Anlamın Görüntüsü- İmgelerin Toplumsal İşlevi', Ayrıntı yayınları, 2017
1. Traditional Turkish Arts, Mehmet Özel, İstanbul : The Republic of Turkey, Ministry of Culture, General Directorate of Fine Arts, 1992. 2. Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Yrd. Doç. Dr. İsmail Öztürk, Ürün yayınları, Ankara 3. Geleneksel Türk Sanatları, Mehmet Özel, Kültür Bakanlığı, Ankara,1993 4. Geleneksel Türk El Sanatları, Metin Sözen, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 5. Toprak Ateş, Sır- Tarihsel Gelişimi, Atölyeleri ve Ustalarıyla Kütahya Çini ve Seramikleri, Garo Kürkman, İstanbul, 2005 6. İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Sitare Turan Bakır, Ankara, 1999 7. İstanbul Lalesi, Turhan Baytop, Ankara, 1992 8. Türk Kilim Motifleri, Yusuf Durul, Ankara, 1987 9. Anatolian Kilims, Güran Erbek, Ankara, 1995 10. Türk El sanatları, H. Örcün Barışta, Ankara 1998 11. Türk El Sanatlarından Örnekler, Fatma Akbil Pamir, İstanbul, 1970 12. Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993 13. Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu, Türk halılarının Ortak Özellikleri, Nalan Türkmen, Ankara, 2001 14. Museum of Turkish and Islamic Art Kilims, Nazan Ölçer, İstanbul, 1989 15. Creativity and Crafts in the Muslim World, Nazeih Taleb Maarouf İstanbul, 2004

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 18 36
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu