Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
2D ANİMASYON 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ali İhsan GÜRBÜZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali İhsan GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 2 Boyutlu animasyon teknikleri ile kişisel projelerini üretip, bu alandaki üretim sahasında iş bulabilme imkanına sahip olacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 2 Boyutlu Animasyon Tekniklerinin Anlatımı,Toon Boom programına giriş, Çizim araçlarının detaylı incelenmesi, Animasyon araçlarının öğrenilmesi, Toon Boom ile klasik animasyon tekniğinin uygulanması, 12 Temel Animasyon Prensibinin uygulanması,Yapılan tasarımların Toon Boom'a aktarılması, Node sistemine giriş,IK ve FK sistemi,Karakter iskelet sisteminin uygulanması,Karakter iskelet sisteminin uygulanması,Animasyonda ağız senkronu, 3 Boyutlu Katman sistemi ve Kamera hareketleri,Render ve kompozisyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çeşitli uygulama alanlarında kullanılan 2 Boyutlu Animasyon tekniklerini çözümleyebilecektir. 1.1.Üretilen işin yapım aşamasında ki süreçle ilgili bilgisi olacaktır. 1, 10, 14, 15, 16, 21, 3, 5, 6, 8 C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 21: Video, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 2 Boyutlu Animasyon Tekniklerinin Anlatımı
2 Toon Boom programına giriş
3 Çizim araçlarının detaylı incelenmesi
4 Animasyon araçlarının öğrenilmesi
5 Toon Boom ile klasik animasyon tekniğinin uygulanması
6 12 Temel Animasyon Prensibinin uygulanması
7 Yapılan tasarımların Toon Boom'a aktarılması
8 Node sistemine giriş
9 IK ve FK sistemi
10 Karakter iskelet sisteminin uygulanması
11 Karakter iskelet sisteminin uygulanması
12 Animasyonda ağız senkronu
13 3 Boyutlu Katman sistemi ve Kamera hareketleri
14 Render ve kompozisyon
Kaynaklar
toonboom.com, digital-tutors, Disney Animation: The Illusion of Life, The Animator's Survival Kit

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu