Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler ABDULLAH KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geleneksel Türk sanatlarına ilişkin kültürün özelliklerini yansıtan çini, halı, kilim, eski kumaş desenlerini araştırılması, yorumlanması ve bu bağlamda özgün sanatsal yaklaşımların geliştirilebilmesi için kompozisyon, motif ve desenleme tekniklerini, tasarlama prensipleriyle uygulamaya dönüştürmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması,Türk El sanatları üretimi ve sınıflandırılması, sanatların türleri,Geleneksel Türk Deseni sanatında motif ve desenleme teknikleri: Kütahya, İznik motifleri, Hereke halısı desenleri örneklerinin incelenmesi,Desen, motif ve tasarlama yöntem ve teknikleri,Taslak oluşturma: İznik Çini motifleri, Hereke Halısı Desenleri,Parça eser üzerinde çap çizimleri ve desen tamamlama,Ara Sınav,Desenlerin belirlenmesi ve taslak oluşturma,Biçim-Yüzey ilişkisi,Renk uygulama yöntem ve teknikleri,Malzeme üzerinde uygulamaya yönelik çeşitli yöntem ve teknikler,Parça eser üzerinde desen tamamlama,Parça eser üzerinde desen tamamlama,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Evrensel kültüre mal olmuş, milli değerlerimize duyarlılık ve farkındalık geliştirebilir 1, 17, 2, 3 B, C, F
Geleneklerle yoğurulmuş dekoratif sanatlarımızı temel düzeyde uygulayabilir 14, 15, 16, 17, 4, 6, 8 D
Geleneksel Türk desenlerine yönelik uygulama alanlarını tanımlayabilir 14, 2 B, E
Üretimin önemini benimser ve bu bilinci yaşantıda konumlandırabilir 14, 17, 2, 4, 6 B, C
Tasarlama aşamalarını bilir ve malzemeye doğru aktarabilir 14, 15, 16, 17, 4, 6 D, E
Geleneksel el sanatlarının üretimine katkıda bulunabilir. 14, 15, 16, 17, 4, 6 F
Uygulama yöntem ve tekniklerini doğru kullanabilir 14, 15, 16, 17, 4, 6 D, F
Özgün motif üretimi gerçekleştirebilir 14, 16, 17, 4, 6, 9 C
Milli kültürümüzün özelliklerini yansıtan desenler üretebilir 14, 15, 16, 17, 4, 6, 9 C
Geleneksel Türk El Sanatlarına ilişkin kültürün özelliklerini yansıtan çini, halı, kilim, eski kumaş desenlerini tanır ve ayırt edebilir. 1, 14, 2, 3, 4 B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması İlgili kitabın okunması
2 Türk El sanatları üretimi ve sınıflandırılması, sanatların türleri Görsel Kaynak Tarama
3 Geleneksel Türk Deseni sanatında motif ve desenleme teknikleri: Kütahya, İznik motifleri, Hereke halısı desenleri örneklerinin incelenmesi Görsel Kaynak Tarama
4 Desen, motif ve tasarlama yöntem ve teknikleri Görsel Kaynak Tarama
5 Taslak oluşturma: İznik Çini motifleri, Hereke Halısı Desenleri Görsel Kaynak Tarama
6 Parça eser üzerinde çap çizimleri ve desen tamamlama Görsel Kaynak Tarama
7 Ara Sınav
8 Desenlerin belirlenmesi ve taslak oluşturma Görsel Kaynak Tarama
9 Biçim-Yüzey ilişkisi Görsel Kaynak Tarama
10 Renk uygulama yöntem ve teknikleri Görsel Kaynak Tarama
11 Malzeme üzerinde uygulamaya yönelik çeşitli yöntem ve teknikler Görsel Kaynak Tarama
12 Parça eser üzerinde desen tamamlama Görsel Kaynak Tarama
13 Parça eser üzerinde desen tamamlama Görsel Kaynak Tarama
14 Genel Sınav
Kaynaklar
1. Traditional Turkish Arts, Mehmet Özel, İstanbul : The Republic of Turkey, Ministry of Culture, General Directorate of Fine Arts, 1992. 2. Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Yrd. Doç. Dr. İsmail Öztürk, Ürün yayınları, Ankara 3. Geleneksel Türk Sanatları, Mehmet Özel, Kültür Bakanlığı, Ankara,1993 4. Geleneksel Türk El Sanatları, Metin Sözen, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 5. Toprak Ateş, Sır- Tarihsel Gelişimi, Atölyeleri ve Ustalarıyla Kütahya Çini ve Seramikleri, Garo Kürkman, İstanbul, 2005 6. İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Sitare Turan Bakır, Ankara, 1999 7. İstanbul Lalesi, Turhan Baytop, Ankara, 1992 8. Türk Kilim Motifleri, Yusuf Durul, Ankara, 1987 9. Anatolian Kilims, Güran Erbek, Ankara, 1995 10. Türk El sanatları, H. Örcün Barışta, Ankara 1998 11. Türk El Sanatlarından Örnekler, Fatma Akbil Pamir, İstanbul, 1970 12. Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993 13. Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu, Türk halılarının Ortak Özellikleri, Nalan Türkmen, Ankara, 2001 14. Museum of Turkish and Islamic Art Kilims, Nazan Ölçer, İstanbul, 1989 15. Creativity and Crafts in the Muslim World, Nazeih Taleb Maarouf İstanbul, 2004

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu