Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AMBALAJ TASARIMI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Necla İlknur SEVİNÇ GÖKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ambalajın ürün kimliği ve pazarlama üzerindeki etkisini tanımlamak. Ambalajın yapısal tasarımı ve tipografi, illüstrasyon gibi bileşenlerden oluşan grafik tasarım uygulamalarını analiz ederek ambalaj tasarım projesi hazırlama becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Ambalaj tasarımına giriş, ambalajın tarihsel gelişimi.,Ambalaj türleri, ambalaj tasarım süreci.,Ambalaj tasarımının temel ilkeleri.,Ambalaj ve pazarlama,Ambalaj tasarımında form ve grafik öğeler. ,Ambalaj tasarım projesine giriş.,Ambalaj tasarımı proje geliştirme.,Grafik üretim teknikleri. Proje için prototip hazırlama.,Projenin sunumu.,Ambalaj tasarımı ve çevre ,Final ambalaj tasarım projesine giriş. Tasarım araştırma sunumlarının incelenmesi.,Ambalaj stratejisi kurgulama ve proje geliştirme.,Proje geliştirme ve ara değerlendirme,Ambalaj tasarım projelerinin sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersi alan öğrenci;
1.Ambalaj tasarımı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek ve ambalaj tasarım stratejisinin önemini açıklayabilecektir. 1, 2, 3
2. Ambalaj türlerini sınıflandırabilecek ve ambalaj yapımında kullanılan malzeme ve araçları açıklayabilecektir. 10, 12, 8, 9
3. Ambalaj tasarımı ilkelerine göre; tipografi, illüstrasyon gibi grafik ögeler ile birlikte, malzeme ve ambalajın üç boyutlu formunu değerlendirerek tasarım projesi geliştirebilecektir. 1, 12, 3, 8, 9
4. Eskiz aşamasından nihai ambalaj tasarımına kadar olan tüm süreci organize edebilecektir. 1, 10, 5, 8
5. Ambalaj tasarım marketinin yeni trendlerini yorumlayabilecektir. 1, 10, 18, 5, 9
6. Pazara yönelik marka ve ambalaj problemlerini çözme tekniklerini analiz edebilecektir. 12, 15, 18
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ambalaj tasarımına giriş, ambalajın tarihsel gelişimi.
2 Ambalaj türleri, ambalaj tasarım süreci.
3 Ambalaj tasarımının temel ilkeleri.
4 Ambalaj ve pazarlama
5 Ambalaj tasarımında form ve grafik öğeler.
6 Ambalaj tasarım projesine giriş.
7 Ambalaj tasarımı proje geliştirme.
8 Grafik üretim teknikleri. Proje için prototip hazırlama.
9 Projenin sunumu.
10 Ambalaj tasarımı ve çevre
11 Final ambalaj tasarım projesine giriş. Tasarım araştırma sunumlarının incelenmesi.
12 Ambalaj stratejisi kurgulama ve proje geliştirme.
13 Proje geliştirme ve ara değerlendirme
14 Ambalaj tasarım projelerinin sunumu
Kaynaklar
1- Ambalaj tasarımı, Emre Becer. Dost Kitabevi. 2017. 2- Etkili Ambalaj Tasarımı, Gültekin Erdal. Dora Yayınları. 2009. 3- Packaging design: Successful Product Branding From Concept to Shelf, M. R. Klimchuk, S. A. Krasovec. Wiley. 2013. 4- What is Packaging Design, Giles Calver. Rotovision. 2004.
MEBİS üzerinden paylaşılan ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Final 40  
Ara Sınav 30  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 10 50
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu