Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
WEB TASARIMI 1+2 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Grafik Tasarım Tipografi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye, web tasarımın temelleri ve web tabanlı programlama hakkında kapsamlı bilgi ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş,,Web tasarımı temelleri. HTML, CSS, JavaScript ve ilgili Front-end programlarını anlama.,Temel HTML çalışmaları. HTML dosyasının yapısı. 'html' 'title' 'body' konulu sınıf çalışması #1. (Temel HTML sayfası oluşturma),Sublime Text Editor'a giriş. Kaynak kod okuryazarlığı. Sınıf çalışması #2 (Bir web sayfası düzenleme),Temel HTML 2. 'div' 'span' 'table' 'p' 'li' sınıf çalışması #3 ,Temel HTML 3. 'a' 'img' 'h1' 'h6' Sınıf çalışması #4. (Fotoğraf albümü oluşturma),Genel Tekrar. Soru-cevap.,Ara sınav. (Proje),HTML+CSS giriş. Web kaynaklarının kullanımı (JSFiddle, Font Awesome, StackOverflow, vs.),CSS. Syntax ve Selector. Sınıf çalışması #5 (3 çeşit CSS oluşturma: Inline style, Inline style sheet, External style sheet),CSS Selectors ve Box model. Sınıf çalışması #6 (CSS konumlandırması ve düzeninde bir sayfa oluşturma),Web tasarımı ve Front-end çerçevelerinin anlaşılması. Sınıf çalışması #7 (Çok sayfalı bir web sitesi oluşturma),JavaScript ve jQuery'e giriş.,Final Projesi Duyurusu. (Kendini tanıtan web sitesi); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3, 4 A, B, C, D
Günün gerekleriyle uyumlu bir web sitesi oluşturabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D
Yaratıcı web sitelerini oluşturmak için gereken tasarım prensipleri, teknikleri ve teknolojilerini uygulayabilecek yetenek ve bilgiye sahiptir. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D
Bir HTML dosyası kaynak kodlarını yorumlayabilir ve yeniden yazabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş,
2 Web tasarımı temelleri. HTML, CSS, JavaScript ve ilgili Front-end programlarını anlama.
3 Temel HTML çalışmaları. HTML dosyasının yapısı. 'html' 'title' 'body' konulu sınıf çalışması #1. (Temel HTML sayfası oluşturma)
4 Sublime Text Editor'a giriş. Kaynak kod okuryazarlığı. Sınıf çalışması #2 (Bir web sayfası düzenleme)
5 Temel HTML 2. 'div' 'span' 'table' 'p' 'li' sınıf çalışması #3
6 Temel HTML 3. 'a' 'img' 'h1' 'h6' Sınıf çalışması #4. (Fotoğraf albümü oluşturma)
7 Genel Tekrar. Soru-cevap.
8 Ara sınav. (Proje)
9 HTML+CSS giriş. Web kaynaklarının kullanımı (JSFiddle, Font Awesome, StackOverflow, vs.)
10 CSS. Syntax ve Selector. Sınıf çalışması #5 (3 çeşit CSS oluşturma: Inline style, Inline style sheet, External style sheet)
11 CSS Selectors ve Box model. Sınıf çalışması #6 (CSS konumlandırması ve düzeninde bir sayfa oluşturma)
12 Web tasarımı ve Front-end çerçevelerinin anlaşılması. Sınıf çalışması #7 (Çok sayfalı bir web sitesi oluşturma)
13 JavaScript ve jQuery'e giriş.
14 Final Projesi Duyurusu. (Kendini tanıtan web sitesi)
Kaynaklar
Gelişken, U., A dan Z ye Yeni Nesil Tekniklerle Web Tasarımı ve Web Programlama, Level Yayınları Ambrose, G., Yaratıcı Tasarımın Temelleri, Literatür Çiçek, M., Web tasarımın Temelleri, Kodlab Yayınları
Öğretim elemanı ders notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 5 35
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 4 56
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 173
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu