Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAM FİLMİ YAPIMI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aybars Bora KAHYAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin mesleki geleceğinde, Reklam Filmi Yapım ve Yönetim Projelerini tasarlayıp, gerçekleştirmek için gerekli olan; kuramsal, teknik, finansal, mesleki kavram, ilke, süreç ve yöntemleri çağdaş öz ve biçimde doğru olarak uygulamaya geçirecek temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Yeni ders ve konu başlıklarının tanıtımı ve derse giriş ,Reklam filmlerinin yaratıcı strateji süreci nasıl oluşturulur? , Reklam filmi yaratıcı stratejinin uygulaması ,Reklam filmi yapım süreci ve aşamaları , Reklam filmi senaryosu ve işlevleri ve senaryo örneklerinin incelenmesi ,Reklam filmi senaryosu yazmak ve çekim ölçekleri ,Reklam filminde görüntü estetiği ,Reklam filminde görüntü bakış açısı ve kamera hareketleri, ses, müzik ve efektlerin kullanımı ,Reklam filminin yapım öncesi hazırlığı, Film yapım şirketi nedir? Yapım Şirketi Türleri, Yapım şirketi seçmek, Yapım şartnamesi ve Sözleşmesi ,Reklam filmi bütçesi hazırlamak ve ajans-müşteri onayı almak ,Reklam filmi çekimi, çekim ekibi ve görevler, ana hatları ile çekim ,Çekim sonrası işlemler, sonlandırma ve yayın ,Reklam filmi çekimi ,Değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Reklam Filmi Yapım ve Yönetim projelerinin, tasarlanıp gerçekleştirilmesi için ilgili kavram, süreç ve yöntemleri kaydedip hatırlayarak, adlandırıp tanımlayabilir. 2. Reklam Filmi Yapım ve Yönetimine ait eğitimle kazanılmış mesleki bilgi ve uygulama yöntemlerini tanıyarak ele alıp çözümü belirleyerek ifade edebilir. 3. Reklam Filmi Yapım ,Yönetim ve değerlendirme dersinde edinilen bilgiyi örneklemelerle yorumlayarak , yeni durumlarda kullanabilir. 4. Reklam Filmi Yapım ve Yönetim Projeleri ile karşılaşıldığında bu durumu ders yöntemleri ile ölçümleyip, karşılaştırarak; ayırt edebilir; tartışarak çözümleyebilir. 5. Reklam Filmi için Özgün Yapım Projelerini planlayarak üretmek için yapım dersi sürecini hatırlayıp; bağlantı kurarak proje tasarlamak bunu yapılandırarak kurabilir ve organize edebilir. 6. Reklam Filmi Yapım, Yönetim ve değerlendirme dersinde tasarımlanarak; yapılandırılıp yaratılarak üretilmiş ve gerçekleştirilip, sonlandırılmış Reklam Filmi projelerini ölçümleyerek diğer projelerle, kıyaslayıp değerlendirilerek; eleştirel yargıda bulunabilir. 1, 2, 3 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yeni ders ve konu başlıklarının tanıtımı ve derse giriş
2 Reklam filmlerinin yaratıcı strateji süreci nasıl oluşturulur?
3 Reklam filmi yaratıcı stratejinin uygulaması
4 Reklam filmi yapım süreci ve aşamaları
5 Reklam filmi senaryosu ve işlevleri ve senaryo örneklerinin incelenmesi
6 Reklam filmi senaryosu yazmak ve çekim ölçekleri
7 Reklam filminde görüntü estetiği
8 Reklam filminde görüntü bakış açısı ve kamera hareketleri, ses, müzik ve efektlerin kullanımı
9 Reklam filminin yapım öncesi hazırlığı, Film yapım şirketi nedir? Yapım Şirketi Türleri, Yapım şirketi seçmek, Yapım şartnamesi ve Sözleşmesi
10 Reklam filmi bütçesi hazırlamak ve ajans-müşteri onayı almak
11 Reklam filmi çekimi, çekim ekibi ve görevler, ana hatları ile çekim
12 Çekim sonrası işlemler, sonlandırma ve yayın
13 Reklam filmi çekimi
14 Değerlendirme
Kaynaklar
1- A. Z. Özgür, Televizyon Reklamcılığı,Kavramlar-Süreçler, Der Yayınları, 2006. 2- G. Tayfur, Reklamcılık, Ankara:Nobel Yayıncılık. 2006. 3- N. Tan ve E. Balkaş, Adım adım reklam üretimi ve reklam filmi prodüksiyonu, İstanbul: Beta Yayınevi, 2006. 4- O. Yanık. Yaratıcılık. İstanbul: RYD Yayınları, 2008. 5- B. Mozato. Tasarım Yönetimi, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2007. 6- J. Adair, Etkili İletişim, BKY kitapevi, 2006. 7- R. Newton, Bütçe Hazırlamak, İstanbul: Optimist Yayınları, 2009. 8- R. Newton, Etkili Sunum, İstanbul: Optimist Yayınları,2009. 9- H. Yetişken, Estetiğin ABC’si, İstanbul: Say yayın, 2008. 10- R. Arnheim, Görsel Düşünme, İstanbul:Metis Yayıncılık, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 3 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu