Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURUMSAL KİMLİK TASARIMI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. İslam ŞENSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Firma/markalarda kurum kimliğinin amacı, önemi konusunda farkındalık yaratmaktır. Yanlış kurum kimliğinin firmalar üzerindeki olası olumsuz sonuçları ve bunlardan kaçınmanın yöntemlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurumsal kimliğin tanımı.,Kurumsal kimliğin tarihi ,Firmalarda yeniden yapılanma ve kurumsal kimlik olgusu ,Firmalarda kurumsal kimlik sancıları ve nedenleri,Kurumsal kimlik değişiminde yapılan ön çalışmalar,Kurumsal kimlikte değişim alanları,Marka oluşturma,Yeni kurumsal kimliğin tanıtımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar,Yeni kurumsal kimliğin uygulamaya koyulması,Kurumsal kimlik yaratım/değişim programında tehlikeli dönemler,Kurumsal kimlik oluşturulmasında "kişisel imaj" faktörü,Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık,Kurumsal kimlik oluşumunda ve sürdürülmesinde etkili iletişim ve davranış biçimleri,Türkiye'de başarılı kurumsal kimlik çalışmalarının incelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kurumsal kimliğin tanımı, çeşitleri ve temellerini irdeler. 1, 10, 2, 3
Kurumsal kimliğin yeniden yapılanmasında karar verme sürecini analiz eder. 1, 10, 15, 3, 8
Kurumsal kimlik değişiminde ön çalışmalar yapar. 10, 14, 22, 3, 4, 8 C, F
Kurumsal kimlikte değişim alanlarının neler olduklarını tartışır. 14, 15, 2, 3, 4, 8 C, F
Kurumsal kimlik değişim programının yönetimine katkıda bulur 14, 17, 4 C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal kimliğin tanımı.
2 Kurumsal kimliğin tarihi
3 Firmalarda yeniden yapılanma ve kurumsal kimlik olgusu
4 Firmalarda kurumsal kimlik sancıları ve nedenleri
5 Kurumsal kimlik değişiminde yapılan ön çalışmalar
6 Kurumsal kimlikte değişim alanları
7 Marka oluşturma
8 Yeni kurumsal kimliğin tanıtımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar
9 Yeni kurumsal kimliğin uygulamaya koyulması
10 Kurumsal kimlik yaratım/değişim programında tehlikeli dönemler
11 Kurumsal kimlik oluşturulmasında "kişisel imaj" faktörü
12 Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık
13 Kurumsal kimlik oluşumunda ve sürdürülmesinde etkili iletişim ve davranış biçimleri
14 Türkiye'de başarılı kurumsal kimlik çalışmalarının incelenmesi
Kaynaklar
1- M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. 2- A. Okay, Kurum Kimliği. İstanbul: Mediacat Yayınları, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu