Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAT KURAMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sanatın temel kavramlarını ve tarihsel süreç içinde ortaya çıkan kuram ve akımlarını eleştirel bir bakış açısıyla irdelemek, dönemlere ait sanatçı ve sanat yapıtlarını belli teorik yaklaşımlar doğrultusunda görsel örnekler üzerinden değerlendirmektir. Bu bağlamda, öğrencinin farklı dünya kültürleri ile farklı zaman dilimlerine yönelik çıkarımlar yapabilmesini sağlamak ve sanatsal bir vizyon kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sanat ve Sanat Kavramlarına Giriş,Sanat-Sanatçı ve Sanat Yapıtı Arasındaki İlişkisi,Sanat Eserini İnceleme ve değerlendirme biçimleri,Benedetto Croce Estetiği ve Çağdaş felsefe içinde estetiğin tanımı,Sanatın kökeni sorunu ve Wilhelm Worringer’ın estetik kuramını oluşturan ‘’Soyutlama ve Özdeşleyim’’,Sanatta biçim ve içerik(öz) ilişkisi, Gerçek ve Taklit(mimesis)- Yansıtma Teorisi, Marxist Görüş ,18. yüzyıl sonları ve 19.yüzyıl başlarında sanat ve üslup. ,Ara sınav,20.yüzyıl sanatı: Empresyonizm, Post Empresyonizm, Pointillism,Sembolizm, Art Noueau, Nabiler, Fauvizm, Ekspresyonizm,Kübizm, De Stijl, Metafizik Resim, Dadaizm, Sürrealizm,12. Konstrüktivizm, Süprematizm, Soyut Dışavurumculuk,Kinetic Art, Neo-Dada, Pop Art, Op Art Fluxus, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Fotorealizm, Post-Minimalizm.,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sanat ve sanat kavramlarını sözlü ve yazılı tanımlayabilir 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
Modern ve öncesi dönemlerin kültürel ve toplumsal yapısındaki, sosyo-ekonomik değişimlerin sanata yansımalarını açıklayabilir 1, 2, 3 A, B, F
Sanat yapıtlarını dönemin koşullarına göre, değerlendirir ve konumlandırabilir 1, 2, 3 A, B, F
Kuramsal yöntemlerin ışığında sanat yapıtlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir 1, 2, 3 A, B
Görsel sanatların tarihsel gelişiminde, sanatlar ve toplumlar arası etkileşimini bilir ve uygulama alanlarına aktarabilir 1, 2, 3 A, B, F
Sanat olgusu ve malzemesinin tarihsel süreç içindeki değişim evrelerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A, B
Dönemlerin temel özelliklerini tanımlayabilir ve dönemin sanat yapıtlarını saptayabilir 1, 2, 3 A, B, D, F
Dönemlerin sanat yapıtlarını teorik bilgiler ışığında analiz eder, yorumlar ve değerlendirir 1, 2, 3 A, B, F
Sanat tarihi alanındaki kuramları sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir 1, 2, 3 A, B, D, F
Mesleki etiğin bilincinde sanat eseri üretebilir 1, 2, 3 A, D
Çağ ve dönem üsluplarını kıyaslayabilir ve farklılık ve benzerliklerini tanımlayabilir 1, 2, 3 A, B
Sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici arasındaki iletişimi doğru kurabilir 1, 10, 14, 17, 2, 3 A, B, F
Sanat alanında entellektüel bir birikim ve estetik bir bakış açısı kazanarak sanat alanındaki gelişmeleri takip edebilir 1, 10, 14, 17, 2, 3 A, B, C
Sanatın disiplinlerarası olan yönünü bilir ve sanatları disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirebilir 2, 3 A, B, C, E
Kuramsal bilgiler ışığında sanat, sanatçı ve izleyen arasındaki iletişimi doğru kurabilir 1 A, B, E, F
Sanat alanında entellektüel birikim ve estetik bir bakış açısı kazanarak, sanat alanındaki gelişmeleri takip edebilir 1, 11, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sanat ve Sanat Kavramlarına Giriş İlgili okumaların yapılması
2 Sanat-Sanatçı ve Sanat Yapıtı Arasındaki İlişkisi İlgili okumaların yapılması
3 Sanat Eserini İnceleme ve değerlendirme biçimleri İlgili okumaların yapılması
4 Benedetto Croce Estetiği ve Çağdaş felsefe içinde estetiğin tanımı İlgili okumaların yapılması
5 Sanatın kökeni sorunu ve Wilhelm Worringer’ın estetik kuramını oluşturan ‘’Soyutlama ve Özdeşleyim’’ İlgili okumaların yapılması
6 Sanatta biçim ve içerik(öz) ilişkisi, Gerçek ve Taklit(mimesis)- Yansıtma Teorisi, Marxist Görüş İlgili okumaların yapılması
7 18. yüzyıl sonları ve 19.yüzyıl başlarında sanat ve üslup. İlgili okumaların yapılması
8 Ara sınav İlgili okumaların yapılması
9 20.yüzyıl sanatı: Empresyonizm, Post Empresyonizm, Pointillism İlgili okumaların yapılması
10 Sembolizm, Art Noueau, Nabiler, Fauvizm, Ekspresyonizm İlgili okumaların yapılması
11 Kübizm, De Stijl, Metafizik Resim, Dadaizm, Sürrealizm İlgili okumaların yapılması
12 12. Konstrüktivizm, Süprematizm, Soyut Dışavurumculuk İlgili okumaların yapılması
13 Kinetic Art, Neo-Dada, Pop Art, Op Art Fluxus, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Fotorealizm, Post-Minimalizm. İlgili okumaların yapılması
14 Genel sınav İlgili okumaların yapılması
Kaynaklar
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi, Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.
Şentürk Varlık, Leyla, ‘’Analitik resim Çözümlemeleri’’ İstanbul: Ayrıntı 2012, H. Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel İlkeleri, Hayalperest, 2015, A. C. Danto, "Sanatın Sonundan Sonra." Ayrıntı Yayınları, 2010, ''Dünya Sanat Tarihi'' Adnan Turani, Remzi Kitapevi, ''Sanat Tarihi'', Germain Bazin, Kabalcı Yayıncılık, ''Sanatın Tüm Öyküsü'' Stephen Farthing, Hayalperest Yayınevi, ''Sanatın Tarihi'', Özkan Eroğlu, Tekhne Yayınevi, ''Sanat- Sanatın Gizli Dili'', Sarah Carr-Gomm, İnkılap yayınevi, ''Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü'', Anna-Carola Krausse, Literatür Yayıncılık, ''Resim Sanatının Tarihi'', Remzi Kitapevi, Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 16 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar