Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GRAFİK TASARIMI II 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. İslam ŞENSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fotoğraf, tipografi ve illüstrasyon gibi çeşitli ifade yöntemlerini kullanarak yaratıcı üst orta düzey grafik tasarım projeleri ile denemeler yapmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Vektör tabanlı program (Adobe illustrator) ve mizanpaj programı (Adobe InDesign) temelleri,Yeni bir döküman oluşturma,Temel kavramlar ve seçim mantığı,Çizim araçları,Metin özellikleri,Grup ve katman mantığı,Ara Sınav,Fırça ve sembol teknikleri,Renkler ve desenlerle çalışmak,Resimlerle çalışmak ,Objeleri ölçülendirmek,Paneller ve Master sayfa oluşturmak,Dosya işlemleri ve baskı öncesi hazırlık,Final Projesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik tasarımın görsel dilini ifade edebilir. B, C, D
İki boyutlu bir alandaki görsel unsurlar arasındaki denge ve ilişkileri değerlendirebilir. 17, 4 D
Resimsel unsurlar ile tipografi arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde uygulayabilir. 14, 16 D
Uygulamalarda semantik olarak doğru projeler tasarlayabilir. 14, 15, 16 C
Adobe Illustrator programıyla tasarım çalışmalarında üst düzeyde uygulama yapabilir. 14, 16, 4 D
Grafik tasarım akımlarını ve günümüz kültürünü yorumlayabilir. 14, 16 C, F
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Vektör tabanlı program (Adobe illustrator) ve mizanpaj programı (Adobe InDesign) temelleri
2 Yeni bir döküman oluşturma
3 Temel kavramlar ve seçim mantığı
4 Çizim araçları
5 Metin özellikleri
6 Grup ve katman mantığı
7 Ara Sınav
8 Fırça ve sembol teknikleri
9 Renkler ve desenlerle çalışmak
10 Resimlerle çalışmak
11 Objeleri ölçülendirmek
12 Paneller ve Master sayfa oluşturmak
13 Dosya işlemleri ve baskı öncesi hazırlık
14 Final Projesi
Kaynaklar
1- M. Kınık, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 1, Gerhun Yayınları, 2006. 2- I. İ. Akçadoğan, Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 3- E. Becer, İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi, 1997. 4- H. Yanık, Masaüstü Yayıncılık. İstanbul: Dönence Yayınları, 2009. 5- A. Twemlow, Grafik Tasarım Ne İçindir?. İstanbul: Yem Yayınları, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu