Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MARKA İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin marka ile ilgili markanın unsurları, konumlandırma, marka kişiliği ve imajı gibi temel kavramları tanımasını, rekabet avantajı yaratacak marka stratejilerini ve marka iletişim araçlarını öğrenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Markalamaya İlişkin Temel Kavramlar,Pazar Bölümlendirme ve Marka Konumlandırma,Marka Denkliği Oluşturacak Unsurların Seçimi,Marka Kimliği ve Marka Kişiliği,Marka İmajı,Marka Denkliği Oluşturacak 4 P’ nin Planlanması,Bütünleşik Marka İletişimi I,Bütünleşik Marka İletişimi II,Bütünleşik Marka İletişimi III,Marka Denkliğine Yardımcı Marka Çağrışımları,Marka Stratejileri I,Marka Stratejileri II,Marka Stratejileri III,Markalamada Etik Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Markalamanın temel prensiplerini açıklar. 2. Markaya ilişkin temel kavramları tanımlar. 3. Marka değerinin nasıl ölçümlenebileceğini açıklar. 4. Marka denkliği yaratacak markanın unsurlarını tanır. 5. Temel marka stratejileri açıklar. 6. Temel marka iletişim araçlarını açıklar 7. Marka iletişim stratejilerini açıklar. 1, 12, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Markalamaya İlişkin Temel Kavramlar
2 Pazar Bölümlendirme ve Marka Konumlandırma
3 Marka Denkliği Oluşturacak Unsurların Seçimi
4 Marka Kimliği ve Marka Kişiliği
5 Marka İmajı
6 Marka Denkliği Oluşturacak 4 P’ nin Planlanması
7 Bütünleşik Marka İletişimi I
8 Bütünleşik Marka İletişimi II
9 Bütünleşik Marka İletişimi III
10 Marka Denkliğine Yardımcı Marka Çağrışımları
11 Marka Stratejileri I
12 Marka Stratejileri II
13 Marka Stratejileri III
14 Markalamada Etik Konular
Kaynaklar
Tosun, N.B. (2014). Marka Yönetimi. Beta Yayınevi. Keller, K.L. (2013) Strategic Brand Management. Pearson.
Powerpoint sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 4 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 4 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu