Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sema SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin; tüketici davranışını ve kararlarını etkileyen faktörler ve tüketici karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.Bu ders tüketici davranışları teorilerini, tüketici satın alma sürecini ve bu süreçte etki eden psikolojik, bireysel, kültürel, sosyal unsurları, tutum oluşumunu, algı ve öğrenme gibi konuları kapsamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tüketici Davranışına Giriş,Tüketici Davranışı Teorileri,Algı,Öğrenme ve Hafıza,Motivasyon ve Global değerler,Kişilik ve Psikografik Etmenler,Tutum ve İkna,Referans Gruplar ve Aile etkisi,Kültür ve Altkültür,Sosyal Sınıflar,Tüketici Davranışı Araştırmaları,Tüketici Davranışlarında Yeni Eğilimler,Tüketim Kültürü ve Postmodernizm,Örnek Olay İncelemeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tüketici davranışlarına ilişkin temel kavramları ve teorileri açıklayacaktır. 1, 12, 2 A
1.1 Müşteri ve tüketici kavramlarını öğrenir. 1, 12, 2 A
1.2 Tüketici davranışları temel kavramlarını bilir. 1, 12, 2 A
1.3 Diğer disiplinlerle ilişkisini açıklar. 1, 12, 2 A
1.4 Tüketici davranışı teorilerini bilir. 1, 12, 2 A
2. Tüketici davranışını etkileyen unsurları öğrenecektir. 1, 12, 2 A
2.1 Psikolojik unsurları kavrar. 1, 12, 2 A
2.2 Bireysel unsurları kavrar. 1, 12, 2 A
2.3 Kültürel unsurları kavrar. 1, 12, 2 A
2.4 Sosyolojik unsurları kavrar. 1, 12, 2 A
3. Tüketici satın alma sürecini açıklayacaktır. 1, 12, 2 A
3.1 Tüketici satın alma sürecini kavrar. 1, 12, 2 A
3.2 Tüketici satın alma sonrası süreci bilir. 1, 12, 2 A
4. Tüketici araştırmasını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici Davranışına Giriş
2 Tüketici Davranışı Teorileri
3 Algı
4 Öğrenme ve Hafıza
5 Motivasyon ve Global değerler
6 Kişilik ve Psikografik Etmenler
7 Tutum ve İkna
8 Referans Gruplar ve Aile etkisi
9 Kültür ve Altkültür
10 Sosyal Sınıflar
11 Tüketici Davranışı Araştırmaları
12 Tüketici Davranışlarında Yeni Eğilimler
13 Tüketim Kültürü ve Postmodernizm
14 Örnek Olay İncelemeleri
Kaynaklar
powerpoint
1. Tüketici Davranışı. Odabaşı, Y., Barış, G. Mediacat Yayıncılık. 2. Tüketici Davranışları. Altunışık, R. Beta Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 12 24
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu