Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE GÖRSEL SANATLARA GİRİŞ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sanat ve Tasarımın temel ilke ve öğelerini kavramak, kuramsal bilgiler ışığında yöntem-teknikleri uygulamak, gözlem-analiz-sentez yoluyla görsel duyarlılık kazandırmak ve bu kazanımları sanatsal uygulamalarla görselleştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,Medya ve Sanat etkileşimi,Görsel İletişim ve Görsel Tasarım Öğeleri/ilkeleri,Tasarım öğesi olan Nokta, ve Çizgi ile yüzey üzerinde uygulama,Görsel Sanatlarda Açık-koyu, Işık-Gölgenin önemi ve ilgili kavramlar,Yüzey üzerinde teknik uygulama.,Görsel sanatlarda kompozisyon ile ilgili kavramlar. Çizgi, şekil, valör, doku, renk, denge, malzeme, teknik. Doku ve leke uygulamaları.,Görsel öğeler arasındaki uyum (Armoni) ve görsel düzenlemeyi oluşturan öğeler. Ritm, tekrar, dominant, zıtlık, değişiklik, kısıtlama, oran, hareket, hacim, orijinallik – Teknik Uygulama.,Yüzey üzerinde teknik uygulama ve kolaj tekniği,Zemin-biçim ilişkilerinin tanımı ve Gestalt Kuramı,Teknik uygulama,Görsel anlatım öğesi olarak renk ile ilgili kavramlar ve Renk Çemberi uygulaması,Renk araştırmaları ve renk grupları, ana ve ara renler, sıcak-soğuk ve nötr renkler, renk kontrastları. Guaj boya teknik uygulamaları.,Yüzey üzerinde teknik uygulama - renk araştırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; Sanat ve Tasarımın temel aldığı, tasarım elemanları ve ilkelerini tanımlayabilir. 1, 14, 2 A, B, C, D
Tasarım fikri üretmenin bir düşünce sistemi olduğunu tanımlayabilir 12, 14, 15, 16, 17, 2, 4 A, B, D
Tasarımı düşünsel süreçler içinde çözümleyebilir 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 9 B
Görme, algılama, sorgulama, ilişkilendirme yetisi geliştirir. 10, 11, 12, 14, 17, 4, 5, 6, 9 D
Gözlem, analiz, sentez yapabilir 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 9 C, D
Tasarımda kullanılan çeşitli malzemeleri tanır, uygulama yöntem ve tekniklerini deneyimler 1, 12, 14, 16, 4, 6, 8 B, C, D
Tasarımın oluşum sürecinde parçaları bütün ile ilişkilendirir ve parçadan bütüne ulaşır. 1, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 4 B, C, D
Doku, leke, renk, form bilgisini tasarımlarına aktarabilir 14, 15, 16, 4, 6 B, C, D
Çizgisel, lekesel, geometrik formları, sanatsal ifade biçimi olarak kullanabilir 1, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 9 A, B, C, D
Çeşitli malzemeleri kullanarak, görsel anlatım biçimini geliştirebilir 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 9 B, C, D
Tasarım problemlerine, uygun çözüm önerileri geliştirebilecektir 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 9 B, C, D
Tasarım imgelerini, görsel anlatım bütünlüğü sağlayarak görselleştirebilir 14, 15, 16, 17, 19, 4, 6, 9 C, D
Özgün sanat ürünleri ortaya koyma pratiği kazanır 14, 15, 16, 17, 19, 4, 6, 8, 9 D
Görsel Sanatlar Alanına yönelik vizyon ve bakış açısı geliştirir 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 9 A, B, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.
2 Medya ve Sanat etkileşimi İlgili Kitabın Okunması
3 Görsel İletişim ve Görsel Tasarım Öğeleri/ilkeleri İlgili Kitabın Okunması
4 Tasarım öğesi olan Nokta, ve Çizgi ile yüzey üzerinde uygulama İlgili Kitabın Okunması
5 Görsel Sanatlarda Açık-koyu, Işık-Gölgenin önemi ve ilgili kavramlar İlgili Kitabın Okunması
6 Yüzey üzerinde teknik uygulama. İlgili Kitabın Okunması
7 Görsel sanatlarda kompozisyon ile ilgili kavramlar. Çizgi, şekil, valör, doku, renk, denge, malzeme, teknik. Doku ve leke uygulamaları. Görsel Kaynak Taraması
8 Görsel öğeler arasındaki uyum (Armoni) ve görsel düzenlemeyi oluşturan öğeler. Ritm, tekrar, dominant, zıtlık, değişiklik, kısıtlama, oran, hareket, hacim, orijinallik – Teknik Uygulama. Görsel Kaynak Taraması
9 Yüzey üzerinde teknik uygulama ve kolaj tekniği Görsel Kaynak Taraması
10 Zemin-biçim ilişkilerinin tanımı ve Gestalt Kuramı Görsel Kaynak Taraması
11 Teknik uygulama Görsel Kaynak Taraması
12 Görsel anlatım öğesi olarak renk ile ilgili kavramlar ve Renk Çemberi uygulaması Görsel Kaynak Taraması
13 Renk araştırmaları ve renk grupları, ana ve ara renler, sıcak-soğuk ve nötr renkler, renk kontrastları. Guaj boya teknik uygulamaları. Görsel Kaynak Taraması
14 Yüzey üzerinde teknik uygulama - renk araştırması Görsel Kaynak Taraması
Kaynaklar
1. Yrd. Doç. Dr. Y. B. Balcı, Dr. N. Say, Temel Sanat Eğitimi, Ya-pa yayınları, 2005. 2. Prof. H. A. Odabaşı, Grafikte Temel Tasarım, İstanbul, Yorum sanat yayınları, 2006. 3. Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Art Fundamentals. Theory and Practice, Çevirmenler: N. B. Kuru, A. Kuru, İzmir, Karakalem Kitabevi yayınları, 2002. 4. T. Çellek, A. M. Sağocak, Temel Tasarım Sürecinde Yaratıcılık, İstanbul, Grafik Tasarım Yayıncılık, Grafik Kitaplığı, Görsel Kitaplar Serisi, 2014.
1. Prof. Dr. E. D. Aydın, Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar, İstanbul, Mor Ajans Reklam ve Tanıtım, 2004. 2. İ. H. Güngör, Görsel Sanatlar ve iç mimarlık için Basic Design, İstanbul, Bilgisayar destekli baskı ve Reklam hizmetleri, 2005 3. N. Bayazıt, Tasarımı Anlamak, İstanbul, İdeal kültür yayıncılık, 2008. 4. U. U. Dağlı, Tasarım içindeki sırlar, Lefkoşe, Deniz Plaza yayınevi, 2012. 5. S. Çağlarca, Renk ve Armoni kuralları, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 1993.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 186
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu