Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL SANAT EĞİTİMİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Temel sanat öğelerini uygulamalı olarak deneyimlemek, tasarım öğe ve ilkelerini ilişkilendirerek serbest tasarımlar üretebilmek, sanat ve tasarım alanlarında vizyon ve estetik bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Perspektif ve Tasarımda Strüktür -Uygulama,Perspektif ve Tasarımda Strüktür - Uygulama,Reprodüksiyon ,Reprodüksiyon ,Biçimlendirmede stilizasyon,Biçimlendirmede stilizasyon,Geometrik soyutlama çalışması,Geometrik soyutlama çalışması,Atık malzemelerle üç boyutlu çalışma,Atık malzemelerle üç boyutlu çalışma,Serbest tasarım uygulaması,Serbest tasarım uygulaması,Karışık teknik uygulamaları,Karışık teknik uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Görsel tasarım öğelerini tanımlar ve ilişkilendirebilir. 1, 15, 2, 4, 6 A, B, D
Görsel anlatım bütünlüğü içinde kendini ifade edebilir 1, 14, 15, 16, 4, 6 D
Görsel Sanatlar alanına yönelik vizyon ve bakış açısı geliştirir. 1, 10, 14, 15, 16, 17, 4, 6 A, B, D
Disiplinlerarasılığı kavrar. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 6 C, D
Yaratıcı fikirler oluşturabilir. 10, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 6 D
Serbest tasarımlar üretebilir. 10, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 6 D
Tasarımda serbest teknik kullanabilme becerisi kazanır. 1, 14, 15, 16, 17, 4 D
Çeşitli malzemeleri tanır ve sanatsal ifade biçimi olarak kullanır. 14, 15, 16, 17, 2, 4 D
Özgün sanat ürünleri ortaya koyma pratiği kazanır. 14, 15, 16, 17, 4 C, D
Tasarım problemlerine, yaratııcı çözüm önerileri geliştirir. 1, 10, 14, 15, 16, 17, 4 D
Tasarım fikri üretmenin bir düşünce sistemi olduğunu ifade eder. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3 A, B, C, D
Geçmiş ve günümüzün sanat anlayışını kavrar ve, sentezleyebilir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 4 A, B, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Perspektif ve Tasarımda Strüktür -Uygulama Görsel Kaynak Taraması
2 Perspektif ve Tasarımda Strüktür - Uygulama Görsel Kaynak Taraması
3 Reprodüksiyon Görsel Kaynak Taraması
4 Reprodüksiyon Görsel Kaynak Taraması
5 Biçimlendirmede stilizasyon Görsel Kaynak Taraması
6 Biçimlendirmede stilizasyon Görsel Kaynak Taraması
7 Geometrik soyutlama çalışması Görsel Kaynak Taraması
8 Geometrik soyutlama çalışması Görsel Kaynak Taraması
9 Atık malzemelerle üç boyutlu çalışma Görsel Kaynak Taraması
10 Atık malzemelerle üç boyutlu çalışma Görsel Kaynak Taraması
11 Serbest tasarım uygulaması Görsel Kaynak Taraması
12 Serbest tasarım uygulaması Görsel Kaynak Taraması
13 Karışık teknik uygulamaları Görsel Kaynak Taraması
14 Karışık teknik uygulamaları Görsel Kaynak Taraması
Kaynaklar
1. Yrd. Doç. Dr. Y. B. Balcı, Dr. N. Say, Temel Sanat Eğitimi, Ya-pa yayınları, 2005. 2. Prof. H. A. Odabaşı, Grafikte Temel Tasarım, İstanbul, Yorum sanat yayınları, 2006. 3. Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Art Fundamentals. Theory and Practice, Çevirmenler: N. B. Kuru, A. Kuru, İzmir, Karakalem Kitabevi yayınları, 2002. 4. T. Çellek, A. M. Sağocak, Temel Tasarım Sürecinde Yaratıcılık, İstanbul, Grafik Tasarım Yayıncılık, Grafik Kitaplığı, Görsel Kitaplar Serisi, 2014.
1. Prof. Dr. E. D. Aydın, Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar, İstanbul, Mor Ajans Reklam ve Tanıtım, 2004. 2. İ. H. Güngör, Görsel Sanatlar ve iç mimarlık için Basic Design, İstanbul, Bilgisayar destekli baskı ve Reklam hizmetleri, 2005 3. N. Bayazıt, Tasarımı Anlamak, İstanbul, İdeal kültür yayıncılık, 2008. 4. U. U. Dağlı, Tasarım içindeki sırlar, Lefkoşe, Deniz Plaza yayınevi, 2012. 5. S. Çağlarca, Renk ve Armoni kuralları, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 1993.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 186
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu