Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YENİ MEDYADA HİR UYGULAMALARI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı katılımcılara Yeni Medya'da PR uygulamalarının temelleri hakkında bilgi vermek ve dijital PR stratejileri ile ilgili iç görü kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca PR stratejilerinin dijital iletişim kampanyalarında nasıl uygulandığı konusunda tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dijital PR'a Giriş,Influencer, Hedef Kitle, Mesaj,PR Kampanya Yönetimi & Ajans Fonksiyonları,PR ve Hikaye Anlatıcılığı,Kampanya Tasarımı ve Yaratıcı Brief,Online İtibar Yönetimi / PR 2.0,LAB/ Uygulama Dersi,LAB/ Uygulama Dersi,LAB/ Uygulama Dersi,LAB/ Uygulama Dersi,Yeni Medya'da İkna Stratejileri I,Yeni Medya'da İkna Stratejileri II,Kampanya Grup Sunumları I,Kampanya Grup Sunumları II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin amacı katılımcılara Yeni Medya'da PR'ın temelleri hakkında bilgi sunmak ve dijital iletişim kampanya tasarımları yapabilmelerini sağlamaktır. 10, 12, 15, 18, 2, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Dijital PR'a Giriş
0 Influencer, Hedef Kitle, Mesaj
0 PR Kampanya Yönetimi & Ajans Fonksiyonları
0 PR ve Hikaye Anlatıcılığı
0 Kampanya Tasarımı ve Yaratıcı Brief
0 Online İtibar Yönetimi / PR 2.0
0 LAB/ Uygulama Dersi
0 LAB/ Uygulama Dersi
0 LAB/ Uygulama Dersi
0 LAB/ Uygulama Dersi
0 Yeni Medya'da İkna Stratejileri I
0 Yeni Medya'da İkna Stratejileri II
0 Kampanya Grup Sunumları I
0 Kampanya Grup Sunumları II
Kaynaklar
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 25 75
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 10 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu