Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin; tüketici davranışını ve kararlarını etkileyen faktörler ve tüketici karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.Bu ders tüketici davranışları teorilerini, tüketici satın alma sürecini ve bu süreçte etki eden psikolojik, bireysel, kültürel, sosyal unsurları, tutum oluşumunu, algı ve öğrenme gibi konuları kapsamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tüketici Davranışına Giriş,Tüketici Davranışı Teorileri,Algı,Öğrenme ve Hafıza,Motivasyon ve Global Değerler,Kişilik ve Psikografik Etmenler,Tutum ve İkna,Referans Gruplar ve Aile etkisi,Kültür ve Altkültür,Sosyal Sınıflar,Tüketici Davranışı Araştırmaları,Tüketici Davranışlarında Yeni Eğilimler,Tüketim Kültürü ve Postmodernizm ,Örnek Olay İncelemeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Tüketici davranışlarına ilişkin temel kavramları ve teorileri açıklayacaktır. 1, 12, 2 A
1.1 Müşteri ve tüketici kavramlarını öğrenir 1, 12, 2 A
1.2 Tüketici davranışları temel kavramlarını bilir 1, 12, 2 A
1.3 Diğer disiplinlerle ilişkisini açıklar. 1, 12, 2 A
1.4 Tüketici davranışı teorilerini bilir. 1, 12, 2 A
2. Tüketici davranışını etkileyen unsurları öğrenecektir. 1, 12, 2 A
2.1 Psikolojik unsurları kavrar. 1, 12, 2 A
3. Tüketici satın alma sürecini açıklayacaktır 1, 12, 2 A
4. Tüketici araştırmasını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici Davranışına Giriş
2 Tüketici Davranışı Teorileri
3 Algı
4 Öğrenme ve Hafıza
5 Motivasyon ve Global Değerler
6 Kişilik ve Psikografik Etmenler
7 Tutum ve İkna
8 Referans Gruplar ve Aile etkisi
9 Kültür ve Altkültür
10 Sosyal Sınıflar
11 Tüketici Davranışı Araştırmaları
12 Tüketici Davranışlarında Yeni Eğilimler
13 Tüketim Kültürü ve Postmodernizm
14 Örnek Olay İncelemeleri
Kaynaklar
1. Tüketici Davranışı. Odabaşı, Y., Barış, G. Mediacat Yayıncılık. 2. Tüketici Davranışları. Altunışık, R. Beta Yayıncılık.Powerpoint hand-outs

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 4 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 10 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu