Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE SİYASET 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuba KALÇIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuba KALÇIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı medya ve siyasal davranışlar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Derste kitle iletişim araçları üzerinden siyasilerin gerçekleştirdiği propaganda çeşitleri ve yöntemleri açıklanacaktır.Ayrıca, toplumun siyaseti medya üzerinden takip etmesinin siyasal tercihleri nasıl etkilendiği ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Siyasal İletişim ve Türleri,medya ve siyaset ilişkisi,Sosyal medya ve siyaset,Geçmişten günümüze propoganda örnekleri,seçim kampanyaları ve medyanın rolu,Siyasi partilerin sosyal medyayı kullanım alışkanlıkları,Ara sınav 1,medyanın politik katılım ve hareketlerdeki rolü,medya ve siyasal davranış ilişkisi,Seçim dönemlerinde siyasiler için medya yönetimi,politik aktörlerin sosyal medya kullanımı,medya sermayesi ve siyaset ilişkisi,Politikada sosyal medyanın önemi,seçim dönemlerinde medya analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyaset biliminin temel kavramlarını ve tarihçesini hatırlar.Siyaset biliminin temel kavramlarını hatırlar. Siyaset biliminin kısa tarihçesini hatırlar. 1, 2 A
Siyasal iletişimi açıklar. Siyasal iletişim kavramını tanımlar. Siyasal iletişim süreçlerini sıralar.Siyasal iletişim aktörlerini tanır. Siyasal iletişim türlerini açıklar.Siyasal iletişim yöntemlerini anlatır. Siyasal iletişim tekniklerini sıralar. 1, 2 A
Kitle iletişim araçları ve propaganda arasındaki ilişkiyi açıklar. Propagandayı temel alan kitle iletişim kuramları ve modellerini hatırlar. Suskunluk sarmalı modelini hatırlar. Gündem kurma modelini hatırlar. 1, 2 A
Medyanın, işlevleri ve konumu itibariyle demokratik rejimlerin gelişmesinde ve demokratik bilincin oluşmasında birinci dereceden etkili bir iletişim aracı olduğunu açıklar. Bu yönüyle medya, var olduğu günden, günümüze kadar kamuoyu, siyaset ve siyasal kurumlarla iç içe oluşunu ve siyasetin ve siyasi yönelimlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir konuma sahip olduğunu açıklar. 1, 2 A
Siyaset biliminin temel kavramlarını ve tarihçesini hatırlar.Siyaset biliminin temel kavramlarını hatırlar. Siyaset biliminin kısa tarihçesini hatırlar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal İletişim ve Türleri
2 medya ve siyaset ilişkisi
3 Sosyal medya ve siyaset
4 Geçmişten günümüze propoganda örnekleri
5 seçim kampanyaları ve medyanın rolu
6 Siyasi partilerin sosyal medyayı kullanım alışkanlıkları
7 Ara sınav 1
8 medyanın politik katılım ve hareketlerdeki rolü
9 medya ve siyasal davranış ilişkisi
10 Seçim dönemlerinde siyasiler için medya yönetimi
11 politik aktörlerin sosyal medya kullanımı
12 medya sermayesi ve siyaset ilişkisi
13 Politikada sosyal medyanın önemi
14 seçim dönemlerinde medya analizi
Kaynaklar
1] Bektaş, A. (2002) Siyasal Propaganda, Bağla Yay., İstanbul.[2] Uztuğ, F. (1999) Siyasal Marka Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı, Mediacat Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 20 1 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 2 28
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 20 1 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 1 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu