Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜLTÜR, İLETİŞİM VE TOPLUM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geleneksel ve yeni medya araçlarını tanımlayarak bu araçlar vasıtası ile iletilen sözlü, görsel, yazılı mesajların kültüre olan etkisini açıklayarak küresel ve yerel kültür değişiminin sebeplerini ve sonuçlarını açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği,Kültürel değişme ve kitle iletişimi,Kitle kültürü ,Popüler külttür ,Alt kültürler-karşıt kültür ,Kültürel değişme ve kültürel kimlik,Ara Sınav,Kültürel değişme ve cinsiyet,Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme,İnternet kültürü ,Yeni medya ve kültürel değişme,İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi,Küreselleşme ve kültür,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kültürü tanımlar. 1 A, B
İletişim teknolojilerinin toplumsal etkilerini açıklar. 1 A, B
Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal olaylara etkisini açıklar. 1 A, B
Kültür değişiminin sebeplerini açıklar. 1 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği
2 Kültürel değişme ve kitle iletişimi
3 Kitle kültürü
4 Popüler külttür
5 Alt kültürler-karşıt kültür
6 Kültürel değişme ve kültürel kimlik
7 Ara Sınav
8 Kültürel değişme ve cinsiyet
9 Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme
10 İnternet kültürü
11 Yeni medya ve kültürel değişme
12 İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi
13 Küreselleşme ve kültür
14 Genel Sınav
Kaynaklar
Nazife Güngör, I?letis?ime Giris?. Ankara, Siyasal Kitabevi, 2015 Dennis McQuail – Sven Windahl, Kitle İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, Ankara, İmge Kitabevi John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara, Pharmakon, Oya Tokgöz, İletişim Kuramlarına Anlam Vermek Başlangıcından Günümüze Anglo Amerikan İletişim Kuramı, İmge Kitabevi, Ankara, 2015 Oya Morva, Chicago Sosyoloji Okulu ve Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu