Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Tüketici Davranışları Müşteri İlişkileri Yönetimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, Müşteri Deneyimi Yönetiminin çağdaş pazarlama teorisi ve uygulaması için önemini tanıtır ve detaylandırır. Öğrenciler, müşteri deneyimi yönetiminin stratejilerini ve kavramlarını keşfedecekler ve müşteri temas noktalarının tamamı olan müşteri yolculuğu boyunca nasıl çekici deneyimler yaratacaklarını öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders; Müşteri Deneyimi Yönetimine Giriş,Müşteri Yolculuğu,Müşteri memnuniyeti ve müşteri temas noktası kalitesi,Müşteri yolculuğunda müşterinin, çalışanın ve teknolojinin rolü,Müşteri Yolculuğu Haritalama,Çatışmaları yönetmek,Müşteri İlişkileri Yönetimi ,Grup ödevleri, sunumlar, tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, unutulmaz müşteri deneyimleri yaratmanın önemi ve zorlukları hakkında bir kavrayış kazanabilir. 2, 8 C
Öğrenci, müşteri deneyimlerinin nasıl değerlendirileceğini ve müşteri deneyimi mükemmelliğinin sürdürülebilir iş gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu anlayacaktır. 2, 8 C
Öğrenci müşteri deneyimi metot ve yaratıcı araçlarını kavrayacaktır. 2, 8 C
Öğrenci, müşteri memnuniyetsizliğini memnuniyete çeviren çözümler geliştirebilecektir. 2, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Müşteri Deneyimi Yönetimine Giriş
2 Müşteri Yolculuğu
3 Müşteri memnuniyeti ve müşteri temas noktası kalitesi
4 Müşteri yolculuğunda müşterinin, çalışanın ve teknolojinin rolü
5 Müşteri Yolculuğu Haritalama
6 Çatışmaları yönetmek
7 Müşteri İlişkileri Yönetimi
8 Grup ödevleri, sunumlar, tartışmalar
Kaynaklar
Ders kitabı gerekmez. Ders öncesinde ve sırasında gerekli okumalar yapılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 30 90
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 5 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu