Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İTİBAR YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı katılımcılara itibarın temelleri ve itibar yönetimi hakkında bilgi sunmaktır. Ders; iç/dış paydaş yönetimi, itibarı ölçüm metrikleri, KSS ve online itibar yönetimi ve kriz liderliği hakkında katılımcıların iç görü kazanmasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; İtibar Yönetimine Giriş,Kurumsal İtibar ve İletişim Yönetimi,Paydaş Teorisi,İtibari Ölçmek,Kurumsal İtibar Planlaması/ Proje I,Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi,Kriz İletişimi ve İtibar Üzerindeki Etkisi,Kriz Vaka Analizleri,Online İtibar Yönetimi,Online İtibar Yönetimi Takip Araçları,Kurumsal Krizleri Önleyici Stratejiler/ Kriz Liderliği,Kurumsal İletişim Yönetimi,Kurumsal İtibar Planlaması/ Proje II,Grup Sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler, İtibar yönetiminin genel ilkelerini anlayabilir. İtibar ölçütleri ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi sahibi olabilir. Kriz yönetiminin genel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olabilir. 3, 4, 8 A, B, D
Öğretim Yöntemleri: 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İtibar Yönetimine Giriş
2 Kurumsal İtibar ve İletişim Yönetimi
3 Paydaş Teorisi
4 İtibari Ölçmek
5 Kurumsal İtibar Planlaması/ Proje I
6 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
7 Kriz İletişimi ve İtibar Üzerindeki Etkisi
8 Kriz Vaka Analizleri
9 Online İtibar Yönetimi
10 Online İtibar Yönetimi Takip Araçları
11 Kurumsal Krizleri Önleyici Stratejiler/ Kriz Liderliği
12 Kurumsal İletişim Yönetimi
13 Kurumsal İtibar Planlaması/ Proje II
14 Grup Sunumları
Kaynaklar
Ders Notları: Davies, G. & Miles, L., Reputation Management: Theory versus Practice, Corp Reputation Rev (1998) 2: 16. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1540064 Kadıbeşgil S., İtibar Yönetimi, Mediacat, İstanbul,2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu