Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAM YAZARLIĞI 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sema SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yaratıcılığın önemini ve reklamcılıkta kullanımını iletmek, düşünceyi etkili bir şekilde kullanarak fikri bulmanın temel prensiplerini öğretmek ve bu fikri kullanılacak medyaya göre reklam metnine uygulamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşılması,Yaratıcılık, Reklamcılık, Metin Yazarlığı Kavramları,Geçmişten günümüze, dışardan ve bizden metin yazarları. Mesleğin gelişimi,Reklamcılığın genel pazarlama iletişiminde oynadığı rol.,Metin yazarı özetleri, özet örneklerini ve analizleri nasıl okur?,Yaratıcı fikir geliştirme - Beyin fırtınası,Metin yazarlığı ve güzel sanatlar arasındaki ilişki - Reklamda dilin kullanımı,Metin yazarlığı ve güzel sanatlar arasındaki ilişki - Reklamda dilin kullanımı,Medyaya göre reklam yazısı. TV spotu ve radyo spot yazımının temel kuralları, senaryo teknikleri,Basın reklamı yazmanın temel kuralları, doğrudan posta ve açık hava reklamcılığı,Geleneksel ve dijital medya ve reklam yazarlığı arasındaki farklar,Radyo, basın ilanı ve film yazma I - Öğrenci Sunumları.,Dijital kampanya yazma II - Öğrenci sunumları,Reklam kampanyası yazma III- Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Reklamın temellerini kavrayabilecektir. 1, 3, 4 A, C, D
2. Reklamın özelliklerini açıklar 1, 14, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşılması
2 Yaratıcılık, Reklamcılık, Metin Yazarlığı Kavramları
3 Geçmişten günümüze, dışardan ve bizden metin yazarları. Mesleğin gelişimi
4 Reklamcılığın genel pazarlama iletişiminde oynadığı rol.
5 Metin yazarı özetleri, özet örneklerini ve analizleri nasıl okur?
6 Yaratıcı fikir geliştirme - Beyin fırtınası
7 Metin yazarlığı ve güzel sanatlar arasındaki ilişki - Reklamda dilin kullanımı
8 Metin yazarlığı ve güzel sanatlar arasındaki ilişki - Reklamda dilin kullanımı
9 Medyaya göre reklam yazısı. TV spotu ve radyo spot yazımının temel kuralları, senaryo teknikleri
10 Basın reklamı yazmanın temel kuralları, doğrudan posta ve açık hava reklamcılığı
11 Geleneksel ve dijital medya ve reklam yazarlığı arasındaki farklar
12 Radyo, basın ilanı ve film yazma I - Öğrenci Sunumları.
13 Dijital kampanya yazma II - Öğrenci sunumları
14 Reklam kampanyası yazma III- Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
1- Reklam Kuşakları- 1940’dan Günümüze Reklamcılık / Reklamcılık Vakfı yayınları 2- Hollywood Daha Beyaz Yıkar- Jacques Seguela / Afa yayınları 3- Masallar ve Gerçeklerle Reklamcılık- John Philip Jones / Media Cat Yayınları 4- Bir Koca Hayat- Mary Wells Lawrence / MediaCat yayınları 5. Jim Avery, Kampanya Planlaması, Reklamcılık Vakfı Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 16 48
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu