Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere halkla ilişkiler alanına dair ilkeleri ve uygulamaları öğretmektir. Öğrenciler, halkla ilişkilerin doğasını ve uygulamalarını, Halkla ilişkiler uzmanlarının faaliyetlerini, örgütsel davranışı etkileyen temel unsurları ve halkla ilişkiler etiğini inceleyecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Halkla İlişkilere Giriş,Halkla İlişkiler ve MPR,Paydaş Teorisi / İç ve Dış Paydaşlar,Kurumsal Kimlik ve İmaj,Halkla İlişkiler Kampanya Yönetimi ve Ajans Fonksiyonları,Halkla İlişkiler Kampanyası Planlama,Dijital PR & Vaka Analizleri,Halkla İlişkilerde Hikaye Anlatıcılığı,İtibar Yönetimi ,Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Sponsorluk ve Etkinlik Yönetimi, Kriz Yönetimi, Halkla İlişkiler ve İkna ,Ders Özeti ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Öğrenciler Halkla ilişkiler kavramını öğrenecektir. 1, 12, 2 A
2.Öğrenciler, Halkla ilişkiler araçlarını tanır. 1, 12, 2 A
3.Öğrenciler planlama sürecini açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1 Halkla ilişkiler unsurlarını sıralarlar. 1, 12, 2 A
1.2 Temel halkla ilişkiler ilkelerini kavrarlar. 1, 12, 2 A
1.3 Halkla ilişkiler uygulamalarına hakim olurlar. 1, 12, 2 A
1.4 İletişim uygulamaları, iletişim teorisi ve halkla ilişkiler arasında bağ kurabileceklerdir. 1, 12, 2 A
2.1 Halkla ilişkiler araçlarını kullanırlar. 1, 12, 2 A
3.1 Örgütsel amaçlara ulaşmak için iletişim stratejilerini kullanmayı ve değerlendirmeyi kavrarlar. 1, 12, 2 A
3.2 Örgütsel hedeflere ulaşmak ve gerçek zamanlı problemleri çözmek amacıyla halkla ilişkiler stratejilerini tasarlarlar. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkilere Giriş
2 Halkla İlişkiler ve MPR
3 Paydaş Teorisi / İç ve Dış Paydaşlar
4 Kurumsal Kimlik ve İmaj
5 Halkla İlişkiler Kampanya Yönetimi ve Ajans Fonksiyonları
6 Halkla İlişkiler Kampanyası Planlama
7 Dijital PR & Vaka Analizleri
8 Halkla İlişkilerde Hikaye Anlatıcılığı
9 İtibar Yönetimi
10 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
11 Sponsorluk ve Etkinlik Yönetimi
12 Kriz Yönetimi
13 Halkla İlişkiler ve İkna
14 Ders Özeti
Kaynaklar
1.THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS, 13TH ED. SEITEL, F. PEARSON PUBLISING. 2016. 2.PUBLIC RELATIONS PRACTICES. 8TH ED. CENTER, A., JACKSON, P., SMITH,S., STANBERRY, F. PEARSON PUBLISHING. 2014.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 4 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 30 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 192
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu