Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PAZARLAMA İLKELERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri pazarlamanın temel kavram ve esaslarıyla tanıştırmak ve öğrencilerin tüketiciyi işletmenin odağına alan modern pazarlama stratejileri ve uygulamalarını kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Pazarlamaya Giriş,Tüketici Davranışı,Pazarlama Ahlakı,Pazarlama Araştırması,Ürün ve Marka Kararları I,Ürün ve Marka Kararları II,Fiyatlandırma,Dağıtım ,Tutundurma-Bütünleşik Pazarlama İletişimi I,Tutundurma-Bütünleşik Pazarlama İletişimi II,Hizmet Pazarlaması,e-Pazarlama,Global Pazarlama I,Global Pazarlama II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Pazarlamanın modern toplum ve işletmelerdeki rolünü kavrar. 1, 12, 2 A, B
3. Konumlandırma, müşteri değer önerisi gibi temel kavramları açıklar. 1, 12, 2 A, B
4. Kapsamlı bir plan oluşturmak için pazarlama karmasını bütünleştirir. 1, 12, 2 A, B
5. Pazarlama problemlerini analiz eder ve çözümler önerir. 1, 12, 2 A, B
6. Global pazarlama çerçevesini kavrar. 1, 12, 2 A, B
2. Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma temelli (4P) stratejiler geliştirir. 1, 12, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamaya Giriş
2 Tüketici Davranışı
3 Pazarlama Ahlakı
4 Pazarlama Araştırması
5 Ürün ve Marka Kararları I
6 Ürün ve Marka Kararları II
7 Fiyatlandırma
8 Dağıtım
9 Tutundurma-Bütünleşik Pazarlama İletişimi I
10 Tutundurma-Bütünleşik Pazarlama İletişimi II
11 Hizmet Pazarlaması
12 e-Pazarlama
13 Global Pazarlama I
14 Global Pazarlama II
Kaynaklar
Perreault, W., Cannon, J. McCarthy, E.J. (2013). Pazarlamanın Temelleri. Nobel Yayınevi. Kotler, K. Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. Pearson.
Powerpoint sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu