Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖSTERGEBİLİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Reklam Çözümleme Film çözümlemeleri Anlatı Çözümleme
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Göstergebilim dersinin amacı medya ve iletişim çerçevesinde göstergebilimin temel kavramlarını ele alarak göstergebilim-iletişim ilişkisini, gösterge türlerini irdelemek, alanın Avrupa ve Amerika daki uluları ve teorileri ile alana katmış oldukları kavramlar ve terimleri televizyon gazete dizi internetve sosyal medya, reklam ve filmler üzerinden öğrencinin göstergeleri içinde bulundukları ortamlar -kia çerçevesinde açımlayarak verilmek istenen anlamı doğru algılamalarını sağlayabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Göstergebilim disiplini tanıtımi giriş ve kapsamladığı alanlar ; dersin gereklilikleri, sınav yöntemleri, ödev ve sunumlar hakkında bilgi verilmesi,Dilin yapısı dili oluşturan öğeler; görme ve algılama süreçleri; dil ve anlama süreci; ilintili disiplinler; dilbilim, edebiyat ve sinema; fonetik, anlama süreçleri; yazma ve anlam oluşturma iletişim süreci,Göstergebilim kurucusu olarak Ferdinand de Saussure ilkeler kavramlar ve terimler ,Saussure kavramlar ve gösterge döngüsü; özellikler ve dildeki yeri,Amerika'da göstergebilim : C.S. Peirce,ara sınav -vize,Amerika da göstergebilim: C.S.Peirce ,20 yy da Göstergebilim: Fransa ,Roland Barthes ve ilkeleri kavramlar ve terimler,21.yy da göstergebilim: Umberto Eco,Metin çözümlemeleri örnek göstergebilim çözümlemeleri; görsel ve metinsel,Metin ve görsel çözümlemeler: tv de göstergebilimsel yaklaşımlar: kamera açıları,haber fotoğrafçılığı ve göstergebilim ,final vise; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Göstergebilimin ne olduğunu ve bu konuda çalışan kuramcıları öğrenir 2. Göstergelerin özelliklerini ve alanda kullanılan temel kavramları, terimleri öğrenir 3. Göstergebilimin tarihçesini, ululşarını ve alana yapmış oldukları katkıları kavramları terimleri bilir. 4. Göstergebilimin dilsel öğelerini bilir ve tanımlar. 5. Metinlerde dilsel çözümleme yapabilir. 6. Reklam metninde göstergeleri çözümleyebilir. 7. Göstergebilimde anlamlandırma sürecini bilir, kodlar, kod türleri hakkında bilgi sahibi olur 8. Tv dizi, görsel sanat ürünlerine yönelik bilimsel çözümleme yöntemlerini bilir ve uygular. 1, 10, 17, 2, 21, 22, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Göstergebilim disiplini tanıtımi giriş ve kapsamladığı alanlar ; dersin gereklilikleri, sınav yöntemleri, ödev ve sunumlar hakkında bilgi verilmesi
2 Dilin yapısı dili oluşturan öğeler; görme ve algılama süreçleri; dil ve anlama süreci; ilintili disiplinler; dilbilim, edebiyat ve sinema; fonetik
3 anlama süreçleri; yazma ve anlam oluşturma iletişim süreci
4 Göstergebilim kurucusu olarak Ferdinand de Saussure ilkeler kavramlar ve terimler
5 Saussure kavramlar ve gösterge döngüsü; özellikler ve dildeki yeri
6 Amerika'da göstergebilim : C.S. Peirce
7 ara sınav -vize
8 Amerika da göstergebilim: C.S.Peirce
9 20 yy da Göstergebilim: Fransa
10 Roland Barthes ve ilkeleri kavramlar ve terimler
11 21.yy da göstergebilim: Umberto Eco Eco hakkında bilgi edinilebilir ; eserlerinden biri okunabilir; Gülün adı izlenebilir
12 Metin çözümlemeleri örnek göstergebilim çözümlemeleri; görsel ve metinsel
13 Metin ve görsel çözümlemeler: tv de göstergebilimsel yaklaşımlar: kamera açıları,haber fotoğrafçılığı ve göstergebilim
14 final vise
Kaynaklar
Rifat, Mehmet, 20. yy da Göstergebilim cilt 1-2 - Saussure, Ferdnand de. Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 1998. - Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. - Barthes, Roland. Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları, 2003. - Akerson, Fatma Erkman. Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2005.
Saussure, Ferdinand de Barthes, Ronald Peirce, C.S. Eco, Umberto Göstergebilim'in uluları ve çalışmalarını kapsayan her türlü makale, kitap ve youtube görselleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu