Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALKLA İLİŞKİLER MODEL VE STRATEJİLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere temel Halkla İlişkiler modelleri ve halkla ilişkiler stratejileri geliştirmek ile ilgili ayrıntılı bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse genel giriş ,Halkla İlişkilerin kavramsal çerçevesi,Halkla İlişkiler Modelleri /örnekler,Halkla İlişkiler Modelleri /örnekler,Halkla İlişkilerde Mükemmellik Teorisi,Entegre Pazarlama İletişimi,Entegre Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkilerin Rolü,Stratejik Planlama Süreci ,Stratejik Planlama Süreci,Stratejik İletişim Planı ,Proje Planı/Proje Uygulama Planı,PR Kampanyaları Analiz/Ölçümleme,Stratejik PR Projeleri/Sunumlar,Stratejik PR Projeleri/Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Halkla İlişkiler modellerinin işlevlerini açıklar. 1, 2 C
2. Halkla İlişkiler stratejilerini tanımlar. 10, 12, 9
3. Halkla İlişkiler kampanya stratejileri planlar 6 E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel giriş
2 Halkla İlişkilerin kavramsal çerçevesi
3 Halkla İlişkiler Modelleri /örnekler
4 Halkla İlişkiler Modelleri /örnekler
5 Halkla İlişkilerde Mükemmellik Teorisi
6 Entegre Pazarlama İletişimi
7 Entegre Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkilerin Rolü
8 Stratejik Planlama Süreci
9 Stratejik Planlama Süreci
10 Stratejik İletişim Planı
11 Proje Planı/Proje Uygulama Planı
12 PR Kampanyaları Analiz/Ölçümleme
13 Stratejik PR Projeleri/Sunumlar
14 Stratejik PR Projeleri/Sunumlar
Kaynaklar
Ders Notları: Tench R., Yeomans L. (2017) Exploring Public Relations/ Global Strategic Communication,Edinburg Gate UK:Pearson Education Baines P. (2011) Public Relations Contemporary Issues and Techniques.New York: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 8 32
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 3 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu