Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAM TASARIMI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin sonunda öğrenci; Reklamcılıkta kullanılan özel terimleri doğru anlayıp kullanabilir. Kapsamlı ve profesyonel bir şekilde yazı, illüstrasyon ve fotoğrafları gösterebilir. Çizimler ve tasarımlar oluşturmak için temel grafik tasarım araçlarının nasıl kullanılacağını bilir, Fikirleri hızlı bir şekilde eskiz etme ve grafik biçiminde sunma becerilerini geliştirir.
Dersin İçeriği Bu ders; Reklam Tasarımına Giriş,Tasarım Prensip Uygulamaları,Tasarım Araçları ve Teknikleri,Proje Tasarımı I,Uygulama Dersi,Uygulama Dersi,Tasarımda Fontlar,Tasarımda Renkler,Gazete Reklamcılığı,Proje Tasarımı II,Dergi Reklamcılığı,Uygulama Dersi,Reklam Tasarımında Kalıcılık,Uygulama Dersi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders, öğrencinin Reklam Tasarımını profesyonel olarak anlamasına yardımcı olacaktır. Öğrenci, Reklam Tasarımının temel terim ve teknikleriyle tanışacak ve bunları çeşitli alanlarda uygulayabilecektir. Ayrıca derslerde yazı tiplerini, vektör görüntülerini, illüstrasyonları ve fotoğrafları profesyonel bir şekilde nasıl uygulayacağını öğrenecektir. 10, 12, 14, 16, 3 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Reklam Tasarımına Giriş
2 Tasarım Prensip Uygulamaları
3 Tasarım Araçları ve Teknikleri
4 Proje Tasarımı I
5 Uygulama Dersi
6 Uygulama Dersi
7 Tasarımda Fontlar
8 Tasarımda Renkler
9 Gazete Reklamcılığı
10 Proje Tasarımı II
11 Dergi Reklamcılığı
12 Uygulama Dersi
13 Reklam Tasarımında Kalıcılık
14 Uygulama Dersi
Kaynaklar
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 25 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 25 25
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu