Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İKNA STRATEJİLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere yalnızca ikna stratejilerinin temel prensiplerini aktarmayı değil, aynı zamanda ikna teorilerini reklamcılık, pazarlama iletişimi ve dijital iletişim kampanyaları gibi farklı bağlamlarda uygulayabilme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Introduction to Communication and Persuasion,The Key Elements in Persuasion,Attitude, Behavior and Cognitive Dissonance,Persuasion Strategies I,Persuasion Strategies II,Persuasion Strategies III,Structuring Persuasive Messages,Persuasive Approaches in Advertising ,Persuasive Approaches in Marketing Communication,The Use of Persuasion Technologies on Internet Sites,Sector Specific Comparative Analysis of Persuasion Technologies,Structuring Web Based Persuasive Messages,Course Wrap-Up,Final Team Project Presentations; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
After completing this course, students will: • be able to explain persuasion strategies • recognize the persuasive strategies used in advertising and marketing campaigns • comprehend fundamentals of web based persuasion technologies • be able to structure theory-driven persuasive messages for digital platforms 10, 12, 18, 2, 8 A, D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Introduction to Communication and Persuasion
2 The Key Elements in Persuasion
3 Attitude, Behavior and Cognitive Dissonance
4 Persuasion Strategies I
5 Persuasion Strategies II
6 Persuasion Strategies III
7 Structuring Persuasive Messages
8 Persuasive Approaches in Advertising
9 Persuasive Approaches in Marketing Communication
10 The Use of Persuasion Technologies on Internet Sites
11 Sector Specific Comparative Analysis of Persuasion Technologies
12 Structuring Web Based Persuasive Messages
13 Course Wrap-Up
14 Final Team Project Presentations
Kaynaklar
Ders Notları: Robert B. CIALDINI, I·knanın Psikolojisi, MediaCat,I·stanbul, 2016 Yeşim ESGİN, İkna Teknolojileri-İnternet Sitelerinde Sektörel Bazlı Karşılaştırmalı Analiz,Çizgi Kitabevi, 2018
Cialdini, R., & Goldstein, N. (2002, April). The Science and Practice of Persuasion. Cornell Hospitality Quarterly , 43, pp. 40-50.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu