Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Medya Okuryazarlığı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders Medya Okuryazarlığı çerçevesinde Yeni medya ortamı, yeni medya kavramları Dijital medya ve dijital medyanın toplum, birey üzerindeki etkileri 21.yüzyıl ve dijitalleşme toplum üzerindeki etkilerin kavranması ve E yapılanmalar üzerine öğrenciye yetkinlik kazandırılasını hedeflemektedir. (E DEVLET E Hukuk E eğitim E gazetecilik e film ve tv platformları arama motorları ve bilgiye erişim, Reklamcılık ve teknoloji AR) .
Dersin İçeriği Bu ders; Medya Okuryazarlığı'na genel bakış ve iletişim süreci, kitle iletişim süreci,Medya yapılarında "ideoloji",Medya kurumları ve yapıları,Medya iletilerinin yapısı: kodlama ve kod açma,Dijital Çağ ve teknolojik gelişimler,Ara sınav,21.yüzyılda toplum ve teknoloji: dijital yerliler ve dijital göçmenler,Dijital Okuryazarlık Alanları,Dijital ortamlar ve kurallar,En kapsamlı arama motoru olarak "Google" ; bilinen ve bilinmeyenler,İnternette en geniş kaynak : "Wikipedia" incelemesi,İnternet gazeteciliği ve aldatan yanıltan habercilik ; kurgu hileleri ,Yılsonu sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Öğrenci Okuryazarlık ve Dijitallik kavramlarını anlar ve yorumlayabilir. 2- geleneksel ve dijital kavram farklılıklarını bilir ve açımlayabilir. 3- dijital ortamları ve arama motorlarını bilir 4- dijital ortam araçlarını tanır ve ne nasıl aranır bilir. 5- dijital ortamları kullanan kurumlar ve toplumsal işlevlerini bilir ve uygular. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medya Okuryazarlığı'na genel bakış ve iletişim süreci
2 kitle iletişim süreci
3 Medya yapılarında "ideoloji"
4 Medya kurumları ve yapıları
5 Medya iletilerinin yapısı: kodlama ve kod açma
6 Dijital Çağ ve teknolojik gelişimler
7 Ara sınav
8 21.yüzyılda toplum ve teknoloji: dijital yerliler ve dijital göçmenler
9 Dijital Okuryazarlık Alanları
10 Dijital ortamlar ve kurallar
11 En kapsamlı arama motoru olarak "Google" ; bilinen ve bilinmeyenler
12 İnternette en geniş kaynak : "Wikipedia" incelemesi
13 İnternet gazeteciliği ve aldatan yanıltan habercilik ; kurgu hileleri
14 Yılsonu sınavı
Kaynaklar
Medya Okuryazarlığına Giriş MN Taşkıran, Umuttepe Yayınları 2010 IGI Global Publishing "Multidisciplinary Approaches to Literacy" makaleler
Digital Literacy links online https://www.commonsensemedia.org/news-and-media-literacy/what-is-digital-literacy medialit.org MEJ

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu